Loading...
 

Sturing

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

De mate van leerkrachtsturing is de mate waarin de leerkracht het onderwijsleerproces aanstuurt. Bij een sterke leerkrachtsturing bepaalt de leerkracht de leerinhoud, de instructie, de oefenvormen. De lerende heeft weinig keuzeruimte.
Het tegenovergestelde van leerkrachtsturing is zelfsturing door de lerende.
www.onderwijsinontwikkeling.nl/nl/.../Neoklassikaal-onderwijs.pdf (22/6/2012)

Illustratie

Bij ontwikkelingsondersteunend leren wordt de activiteit sterk geleid door de leidster.
Vb. les bewegingsopvoeding, taalactiviteiten: ontluikend lezen, waarneming, opvoedend spel.
http://www.uhasselt.be/Documents/NOvELLe/projecten/1/5_Kleuterschool_Laak.pdf (22/6/2012)

Enerzijds zijn er onderwijsprogrammaā€™s die ervan uitgaan dat sturing door volwassenen averechts werkt: een jong kind zou enkel een rijke leeromgeving nodig hebben om zich breed te ontwikkelen. Anderzijds zijn er onderwijsprogramma's die gebaseerd zijn op de gedachte dat sturing noodzakelijk is om de effectiviteit van het aanbod te optimaliseren.
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/580/documenten/naar-een-nieuwe-kleuterperiode.pdf (22/6/2012)

Verwante begrippen

leerkrachtstijl, autonomie, Zelfsturing

Beeld

Opmerkingen

Fr/Eng

Search For a Wiki Page