Loading...
 

Kansarmoede

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Kansarm zijn, in zijn breedste betekenis, wil zeggen dat je geen kansen krijgt, in de kou komt te staan, uit de boot valt - in maatschappelijke zin, of meer specifiek in de context van het onderwijs. Geen kansen krijgen vertaalt zich in genegeerd worden, niet meetellen, geen prikkels krijgen, geen geloof in je mogelijkheden, gepest en veroordeeld worden...
Kansen krijgen betekent dat je positief benaderd wordt, graag gezien wordt, aandacht krijgt, gestimuleerd wordt, succeservaringen kunt opdoen, gewaardeerd wordt ...
Laevers, F., Vanhoutte, T., & Derycke, C. (2003). Omgaan met kansarmoede in de basisschool: pijnpunten – beleving – aanpak. Leuven: CEGO.

Illustratie

Standpunt kleuteronderwijs
In de toekomst zullen kleuterscholen dezelfde omkaderingsmiddelen krijgen als lagere scholen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet
wil die middelen gelijk trekken. Nu krijgen de kleuterscholen nog een stuk minder middelen en dus ook lesuren.
De omkadering voor het kleuteronderwijs zal, net als in het lager onderwijs, bepaald wordenop basis van sociaal-economische leerlingkenmerken (SES).
Concreet gaat het om het diplomavan de moeder, recht op schooltoelage (inkomen) en de thuistaal. Het Vlaams Netwerk juicht dit toe, maar betreurt wel dat 'buurt' van de school geschrapt wordt als criterium. Dit is volgens ons een goed te meten indicator die best in rekening gebracht wordt.
Daarnaast pleit het Vlaams Netwerk voor een overzichtelijke splitsing van de middelen in enerzijds basiswerking en anderzijds werking die gelinkt is aan de SES. Wij vragen ons trouwens af of de financiering van 90 % voor de basiswerking voldoende zal zijn om die basiswerking te garanderen. Dit kan aanleiding geven om op de 10 % SES-middelen te beknibbelen.Een goed gefinancierde basiswerking zou de scholen toelaten om een volwaardige, aparte SES-werking uit te bouwen. Wij vragen ook extra garanties op die uitbouw. Een inspectie om de 9 jaar zal niet voldoende zijn. Daar komt nog bij dat de voorziene sanctionering een
averechts effect dreigt te hebben. Bij een negatieve inspectie zouden de SES-middelen gehalveerd worden tot er beterschap is. Daarmee straf je de leerlingen.
Wij vragen ons af of de 'Brussel-norm' niet uitgebreid moet worden naar scholen in de Brusselse Rand. Die norm is er gekomen omdat de taal van Brusselse kinderen in school en op straat vaak verschilt, in tegenstelling tot Vlaanderen waar die doorgaans gelijk is. Het Vlaams Netwerk krijgt meer en meer signalen vanuit zijn Brusselse verenigingen dat ouders uit Brussel hun kinderen in scholen in de Rand inschrijven. Een uitbreiding van de 'Brussel-norm'
lijkt ons dan ook het onderzoeken waard.
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/documents/nieuwsbrieven/2011/nieuwsbrief%202011_15_2_Website.pdf (25 juni 2012)

Verwante begrippen

risicokleuter, SES, doelgroepkind

astridcornelis Aug 20, 2012

http://www.armoede.org/informatie-voor-leerkrachten/omgaan-met-kansarmoede-in-de-kleuterschool-en-het-basisonderwijs/

Search For a Wiki Page