Loading...
 

Doelgroepkind

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie


Doelgroepkinderen zijn kinderen die uit de boot dreigen te vallen, bv. kansarme kinderen, anderstalige kinderen, enz.
In het onderwijs wordt extra aandacht besteed aan deze kinderen, zodat ze via een zorgbeleid toch voldoende kansen krijgen in onze maatschappij.

Illustratie


De scholen die aan deze vraag wél tegemoet trachten te komen, stoten, naar verluidt, op het njet van de traiteur (private of andere) die door het stedelijk College belast werd met het verstrekken van schoolmaaltijden aan de scholen die zulks wensen. Gelet op het hoog percentage van zgn. doelgroepkinderen in het stedelijk onderwijs dient bij de openbare aanbesteding voor schoolmaaltijden in de toewijzingsvoorwaarden door het College uitdrukkelijk de eis te worden opgenomen dat zgn. hallâl-maaltijden moeten beschikbaar zijn, alsook strikt vegetarische maaltijden (gelet op de toenemende risico's die vandaag verbonden zijn met het eten van vlees- cf. de dolle koeienziekte, de illegale behandeling van vlees met hormonen en/of antibiotica -, zouden ongetwijfeld ook heel wat niet-moslimouders dergelijke maatregel op prijs stellen).
http://www.flw.ugent.be/cie/CIE/deley5.htm (22 juni 2012)

Een van onze kerntaken is het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, en eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren. De eerste levensjaren maakt de ontwikkeling van een kind een enorme sprong. Juist dan is het belangrijk om tijdig te signaleren dat de ontwikkeling van een kind op een of meerdere gebieden wat achterblijft. Op die leeftijd is namelijk de kans reëel aanwezig om achterstand op een of meerder gebieden nog in te lopen. Hiermee kan veel leed in de verdere schoolloopbaan worden voorkomen.Doelgroepkinderen zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau op basis van door de gemeente vastgestelde criteria een overdracht/indicatie heeft afgegeven.

http://www.deachthoek.com/ouders/doelgroepkinderen.html

Verwante begrippen

risicokleuter

SES

kansarmoede

http://www.skv.nl/content.php?page=22

 

Search For a Wiki Page