Loading...
 

Remediëring

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Het opzetten van ondersteuning voor kinderen/leerlingen die uit de boot vallen, bijvoorbeeld kinderen die moeilijkheden hebben met rekenen of taal.
(Marleen Ost)
Het opzetten van ondersteuning, interventies of extra initiatieven voor leerlingen die een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen.
Smets, L. (2006) Module GOK: opvoedkunde. Onuitgegeven cursus voor 3 BAKO. Heverlee: KHLeuven.

Illustratie

Met behulp van kind- of leerlingvolgsystemen (observatiesystemen) merkt de leerkracht niet alleen de individuele verschillen op in de klas, maar specifiek de kinderen die dreigen achterop te geraken in hun ontwikkeling, dreigen uit de boot te vallen tijdens klasactiviteiten. Voor deze kinderen biedt de leerkracht met behulp van zorgcoördinator en/of GOK-leerkracht (lees: het zorgteam van de school) al naargelang hun ontwikkelingsbehoeften een specifiek remediëringsaanbod aan. Bv.

  • Leerkrachten maken gebruik van educatieve softwarepakketen om de leerachterstand weg te werken van leerlingen, die te kampen hebben met het automatiseren van het aanvankelijk lezen of spellen.
  • Leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen krijgen meer individuele kansen tot extra inoefening van specifieke lees- en/of spellingsvaardigheden (bv. extra aanbod terwijl de rest van de klas verdiepingsoefeningen maakt, alternatief huiswerk).
  • De leerkracht voorziet voor sommige leerlingen tijdens de les wiskunde een langere tijd concreet materiaal terwijl andere kinderen de rekenvaardigheden op een abstracte manier kunnen uitvoeren.

Smets, L. (2006) Module GOK: opvoedkunde. Lerarenopleiding kleuteronderwijs, KHLeuven.

Lezen meisjes echt beter dan jongens? Heeft Jan meer kans op slagen omdat hij in maart is geboren, dan Lies, die in november jarig is? En wat met Kevin, die zijn tafels niet geleerd krijgt? Toch maar beter een jaartje zittenblijven? Meer dan 10.000 leerlingen uit het lager onderwijs werden gedurende drie jaar intensief gevolgd en begeleid. 6% van hen bleken ernstige problemen te hebben met lezen, spellen of rekenen. Ruim een kwart van de leerlingen wordt minstens een keer per jaar doorverwezen naar de taakklas en dat is veel. Leerhulp is effectiever dan zittenblijven, maar school, leerkracht en ouders moeten dan wel op elkaar inspelen. 'Teid' voor remediëring dus. Veertig Vlaamse PMS-centra gingen na met welke aanpak en met welk resultaat er in de lagere school kan worden gewerkt aan leermoeilijkheden. Hun werk was stof voor een wetenschappelijk onderzoek naar leerproblemen in Vlaanderen, dat werd uitgevoerd door de KU Leuven. 10.018 leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar werden getoetst. Dat zijn er voldoende om de resultaten representatief te maken voor heel Vlaanderen.
U vergelijkt het effect van remediëring met dat van zittenblijven. Haalt remediëring bij kinderen met ernstige leerproblemen wel iets uit? (Zie diagram)
Dr. Pol Ghesquière: Absoluut. Zwakke leerlingen die overgaan naar een volgend jaar en die individueel geholpen worden, maken hun achterstand op het klasgemiddelde goed; zelfs zij die niet worden geholpen, maken wat vooruitgang. Zittenblijven schijnt vanaf de tweede graad van het lager onderwijs weinig zin te hebben: de leerling gaat er duidelijk op achteruit. De effecten van leerhulp blijken trouwens gunstiger in het derde dan in het vierde leerjaar. Een vroegtijdige onderkenning en aanpak van leerproblemen is dan ook aangewezen. Spellingachterstand wordt wel minder goed geremedieerd dan leesachterstand, maar dat zegt misschien meer over de hardnekkigheid van spellingproblemen dan over het effect van remediëring. Waarschijnlijk kan de methode van remediëren nog verbeterd worden.
In welke vorm is remediëring dan het meest effectief?
Erik Vercammen: Belangrijk is dat men individueel met de leerling kan werken. Dat geeft de mogelijkheid om zeer specifieke technieken te gebruiken en aan te sluiten bij de behoeften van een leerling. Een groepsaanpak werkt al vlug verschralend voor de individuele leerling. Let wel, er bestaan geen wondermiddelen. Belangrijk is dat de school de problemen tijdig ontdekt. Een leerlingvolgsysteem is daarvoor een goed instrument. Dat is een systeem dat de leerkrachten o.a. helpt bij een betere signalering, bespreking en aanpak van leerlingen met problemen. Veel scholen zijn er reeds volop mee bezig. Belangrijk is ook de aanwezigheid van een goed opgeleide taakleerkracht, maar essentieel is dat men de leerling tijd geeft. Die kan men vooral creëren door het zelfstandig werken van kinderen te bevorderen. En ten slotte kunnen ook de ouders een belangrijke rol spelen in de leerhulp, bijvoorbeeld door een kwartiertje per avond met het kind iets te lezen, in een ontspannen sfeer, iets dat het kind boeit. Dat is geen specialistenwerk, maar indien nodig bieden wij ook voor de ouders deskundige hulp aan.
http://www.klasse.be/archief/teid-voor-remediring/ (25 juni 2012)

Verwante begrippen

zorgbreedte, zorgverbreding, preventie, kansengelijkheid

Beeld

Opmerkingen

Fr/Eng

Search For a Wiki Page