Loading...
 

Referentiekader

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Referentiekader het referentiekader zelfst.naamw.Uitspraak: refəˈrɛn(t)sikadər Verbuigingen: referentiekader|s (meerv.) alle regels, normen en waardes die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt Voorbeeld: `Ontwikkelingprojecten slagen alleen als ze worde... Gevonden op http://www.woorden.org/woord/referentiekader

Referentiekader Iedere persoon heeft een eigen referentiekader. Daarmee wordt de algemene samenhang van alle factoren bedoeld die voor een persoon, of zelfs een hele gemeenschap, de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt. Bron: Webklas Antropologie Gevonden op http://www2.fmg.uva.nl/encyclopedie_antropologie/index.cfm?doc=referentieka
Referentiekader Een soort persoonlijk uitgangspunt waaraan je kunt afmeten of iets goed of slecht is.Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php

Referentiekader Geheel van gewoonten, regels, normen waarnaar men zich richt. Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/referentiekader

REFERENTIEKADER 1) Normenstelsel 2) Of zelfs een hele gemeenschap (crypt.) Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFERENTIEKADER/1

Referentiekader Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie. In de natuurkunde wordt - om waarnemingen te beschrijven - vaak een euclidisch ruimtelijk coördinatenstelsel gebruikt om plaats, snelheid en versnelling van voorwerpen te beschrijven. B...Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Referentiekader


http://www.encyclo.nl/begrip/referentiekader (22 juni 2012)

Illustratie

Voor u ligt het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’. Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs!) is hierin vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het doel van de invoering van een referentiekader voor deze basiskennis en -vaardigheden is een algemene niveauverhoging. Het aanleren van de basiskennis en -vaardigheden is een kerntaak van het onderwijs. Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus
beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Het niveau 2F heeft iedereen nodig om te
kunnen participeren in de maatschappij.

Waarom een referentiekader?

1. Het referentiekader zorgt voor efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma’s. De programma’s van de verschillende schooltypen sluiten beter op elkaar aan waardoor herhalingen, of erger nog, hiaten, voorkomen worden. Er is duidelijk omschreven wat uw leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis en -vaardigheden gaat. U kunt dus heel gericht gaan werken.
2. Het referentiekader kan u uitdagen het taal- en rekenbeleid op uw school opnieuw te doordenken.
3. Als u in de positie van ontvangende school (vervolgonderwijs) bent, kunt u vaststellen waar remediering nodig is, waar onderhoud volstaat of waar doorgewerkt kan worden richting het beoogde eindniveau.
http://taalunieversum.org/onderwijs/spelling/downloads/referentiekader_taal_en_rekenen_referentieniveaus.pdf (22 juni 2012)

Verwante begrippen

zelfbeeld

Beeld

Opmerkingen

Fr/Eng

Search For a Wiki Page