Loading...
 

Leren

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie inhouden. De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leren (2/7/12)

Leren kan worden gedefinieerd als:
het ontstaan of tot stand brengen,
door middel van het selecteren, opnemen, verwerken, integreren, vastleggen en gebruiken van en het betekenis geven aan informatie
door individuen, groepen of (deel)organisaties,
van relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden
en / of in het vermogen om te leren;
Deze veranderingen resulteren - mits de condities daartoe aanwezig zijn – in veranderingen in arbeidsprocessen en -resultaten
bij individuen, groepen en / of de (deel-)organisatie.
Simons R.-J. Leren wat is dat eigenlijk? Velon Kennisbasis. Gevonden op http://www.velon.nl/kennisbasis/kennisbasis_inhoud/leren_en_lerenden

Illustratie

In grote mate geïnspireerd door Piaget, maken we daarbij al vroeg het onderscheid tussen oppervlakkig en fundamenteel leren. We willen dat leerprocessen aanleiding geven tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop iemand met zijn omgeving omgaat. We zijn daarom zeer geïnteresseerd in hoe competent iemand zich (als resultaat van het schoolse leren) in nieuwe situaties gedraagt. We leggen de lat dus hoog: er wordt in het onderwijs ongetwijfeld ontzettend veel geleerd, maar we denken dat te weing daarvan een blijvend effect sorteert. Er is meer ‘deep-level- learning’ mogelijk, een leerproces waarbij de basischemata die in elk van ons aanwezig zijn, echt tot ontwikkeling worden gebracht, meer complex worden. Zij bepalen immers hoe succesvol iemand in allerlei situaties zich uit de slag kan trekken.
Laevers, F. &Depondt, L. (2004). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs (p. 25). Leuven, CEGO.

Bij intentioneel leren is van te voren duidelijk wat de leerresultaten zouden moeten worden en welke verscheidenheid aan leerprestaties moeten geleverd worden. Bij incidenteel leren is dit niet op voorhand gespecifieerd. Leren is dan meer een bijproduct van handelen of denken.
Boekaerts M., Boekaerts R. J., Simons P. & Simons R. (2003). Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Van Gorcum.

Betrokkenheid is dé conditie bij uitstek voor het realiseren van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.
Francken L., Peeters E., & Van Den Bergh I. (2011). Pedagogisch-didactische vorming deel 1: ervaringsgericht kleuteronderwijs. Onuitgegeven cursus voor 1 BAKO. Vorselaar: KHK.

Leren houdt een verandering in die zowel weinig doelbewust en gepland kan ontstaan als ook meer opzettelijk en gepland tot stand kan worden gebracht. Docenten zijn gewend om te denken aan leren in termen van doelbewust, gepland, gestuurd leren. Mensen leren echter binnen en buiten hun werk zeer veel zonder dat er een bewuste planning, onderwijs of opleiding aan te pas komen. Die bewuste organisatie en planning van het leren kan overigens door de lerenden zelf plaatsvinden of door begeleiders, computers, managers of opleiders.
Simons R.-J. Leren wat is dat eigenlijk? Velon Kennisbasis. Gevonden op http://www.velon.nl/kennisbasis/kennisbasis_inhoud/leren_en_lerenden

Verwante begrippen

fundamenteel leren, deep-level-learning, creatieve processen, bevrijdingsprocessen, intentioneel leren, incidenteel leren

Beeld

Wat Leren We  
http://overonderwijs.blogspot.be/2012/03/wat-gaan-we-leren-1.html

Search For a Wiki Page