Loading...
 

Fundamenteel leren

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

We spreken van fundamenteel leren wanneer mensen niet alleen nieuwe elementen in hun repertorium hebben opgenomen (bijv. een nieuw gedicht hebben geleerd), maar bovendien tot een andere wijze van functioneren zijn gekomen. Hun greep op de wereld is ruimer geworden (meer aspecten) en fijner (meer gedifferentieerd). Fundamenteel leren verandert de persoon: hij structureert de wereld anders, differentieert meer. Hij heeft een andere kijk en visie. Hij heeft een andere aanpak, een andere reactie op wat er zich afspeelt.
Fundamenteel leren is ontwikkeling. En dat kan alleen door betrokken activiteit tot stand worden gebracht.
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550275" rel="external">http://%20http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550275 (2/7/2012)

Illustratie

Betrokkenheid is dé conditie bij uitstek voor het realiseren van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550275 (2/7/2012)

In grote mate geïnspireerd door Piaget, maken we daarbij al vroeg het onderscheid tussen oppervlakkig en fundamenteel leren. We willen dat leerprocessen aanleiding geven tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop iemand met zijn omgeving omgaat. We zijn daarom zeer geïnteresseerd in hoe competent iemand zich (als resultaat van het schoolse leren) in nieuwe situaties gedraagt. We leggen de lat dus hoog: er wordt in het onderwijs ongetwijfeld ontzettend veel geleerd, maar we denken dat te weing daarvan een blijvend effect sorteert. Er is meer ‘deep-level- learning’ mogelijk, een leerproces waarbij de basischemata die in elk van ons aanwezig zijn, echt tot ontwikkeling worden gebracht, meer complex worden. Zij bepalen immers hoe succesvol iemand in allerlei situaties zich uit de slag kan trekken.
Laevers, F. & Depondt, L. (2004). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs (p. 25). Leuven, CEGO.

Verwante begrippen

leren, incidenteel leren, intentioneel leren, creatieve processen, bevrijdingsprocessen

Artikel 'Ervaringsgericht onderwijs 'naar de diepte': http://www.cegopublishers.be/Microsites%20Algemeen%20DOWNLOADS/CEGO/CEGOvl/pdf%20EE%20artikels/EEM2010_27_1.pdf

Info E.G.O. algemeen:
http://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/downloads/concept/E.G.O.%20Algemeen.pdf

Website centrum voor ervaringsgericht onderwijs:
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550275

Search For a Wiki Page