Loading...
 

Brede school

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren.
Extra: een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context.
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/visie/Wat%20is%20een%20Brede%20School.pdf (09/05/2012)

Illustraties

  • “Een Brede School werkt aan het verhogen van het lokale sportaanbod. Men merkt dat de aanschaf van sportkledij een drempel vormt voor sommige kinderen. In samenwerking met de Kringwinkel wordt er een afdeling sportkledij opgestart.”
  • “Op jaarbasis organiseert men vanuit de school een tiental ‘TheeMaCafés’. Het gaat om informele, maandelijkse bijeenkomsten van ouders, directie, leerkrachten en buurt waarbij verschillende gespreksthema’s aan bod kunnen komen in een ontspannen kader. Externe partners vinden hier een platform om met ouders van leerlingen in gesprek te gaan. De inhoudelijke uitwerking komt niet geheel op de schouders van de school terecht. Het Centrum voor Basiseducatie is partner en neemt een deel op zich.”

http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/visie/Wat%20is%20een%20Brede%20School.pdf (09/05/2012)

 

Verwante begrippen

ouderparticipatie

lokaal overlegplatform

diversiteit

gelijke onderwijskansen

Beeld

Brede School  
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/visie/Wat%20is%20een%20Brede%20School.pdf (09/05/2012)

 

Mogelijke interessante links via
http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/links/

Search For a Wiki Page