Loading...
 

Probleemoplossend denken

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Probleemoplossend denken is een vorm van denken en manier om kennis te vergaren om een oplossing voor een complex probleem te vinden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Denken (21/6/2012)

Probleemoplossend vermogen wordt binnen het PISA-onderzoek gedefinieerd als ‘de vaardigheid om cognitieve processen te gebruiken bij het aanpakken en oplossen van levensechte, curriculumoverschrijdende problemen waarbij de oplossing niet voor de hand ligt en waarbij de te gebruiken vaardigheden niet behoren tot één enkel domein van wiskunde, wetenschappen of lezen.’ Leerlingen krijgen complexe levensechte situaties aangeboden waarin ze een probleem moeten verhelpen. De oplossing van die problemen vereisen steeds het gebruik van meerdere concepten en denkprocessen. PISA onderscheidt drie processen van probleemoplossen: nemen van beslissingen, analyseren van systemen en aanpakken van problemen.
Pisa Vlaanderen (2012). Probleemoplossend vermogen. Gevonden op het internet op 10 mei 2012: http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/probleemoplossend-vermogen

Illustratie

Stappen in het probleemoplossend denken bij een technisch proces:
- Probleemstelling: Wat moet ik doen?
- Ontwerpen: Hoe ga ik te werk?
- Realiseren: Doen
- In gebruik nemen: Controle
- Evalueren: Controle
Voorbeeld:
De knuffel van de kleuter ligt op een hoge kast. Hij moet proberen deze eraf te halen.
- Wat kunnen we aan dit probleem doen? Ik moet groter worden.
- Hoe kun je groter worden? Misschien kan ik iets gebruiken om op te staan.
- Wat zou je allemaal kunnen gebruiken? Ik zou een stoel kunnen gebruiken.
- Hoe hoog zou die stoel moeten zijn zodat je er bij kunt?
De Bie, Leen, (2008), Een blik op techniek. Sint-Niklaas: Abimo Uitgeverij

Verwante begrippen

creativiteit, cognitie, fantasie, muzisch, verbeelding

Beeld

Techniek  

Probleemoplossend denken stimuleren via techniek:
http://www.techniekinjeklas.nl/home (21/6/2012)
http://www.arteveldehogeschool.be/kleutersverken/techniek/index.html
(21/6/2012)

Opmerkingen

 

Fr/Eng

 

Search For a Wiki Page