Loading...
 

Ontwikkelingsstoornis

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Ook: ontwikkelingsprobleem of ontwikkelingsachterstand.
Als kinderen problemen hebben op het vlak van welbevinden en/of betrokkenheid en/of competenties, ontstaan er ontwikkelingsproblemen. De ontwikkeling verloopt niet zoals gewenst of verloopt eerder problematisch. De ontwikkeling vertoont vertraging (ontwikkelingsachterstand) of versnelling op bepaalde ontwikkelingsgebieden. Indien de afwijking van de reguliere ontwikkeling dermate groot is , spreekt men van ontwikkelingsstoornissen.
Vanhoutte, T. (2012). Module zorg op kindniveau. Leuven: Acco.

Illustratie

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten en die een belemmering en/of afwijking vormt in de normale ontwikkeling. Ook bij volwassenen is zo'n stoornis soms nog te traceren, maar met de leeftijd neemt de kans op succesvolle behandeling gewoonlijk af.
De symptomen zijn uiteenlopend en er kunnen ook verschillende oorzaken zijn. Sommige aandoeningen zijn blijvend, andere zijn tijdelijk. Soms ontstaan de symptomen als reactie op een schokkende ervaring, in andere gevallen ligt de oorzaak in erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte. Ook omgevingsfactoren moeten in de gaten gehouden worden, evenals opvoedingsfactoren.
Bij onderzoek is het van belang dat gelet wordt op alle factoren die bij de ontwikkeling van het kind van belang zijn, omdat deze doorlopend van invloed op elkaar zijn. Zo kunnen kinderen met een lichamelijk probleem aangetast worden in hun gevoel van eigenwaarde en zich hierdoor minder sociaal opstellen. Dit wekt een reactie op van de omgeving, die vervolgens weer van invloed is op de psyche van het kind. Dit is slechts een voorbeeld van hoe een wisselwerking van verschillende factoren zijn uitwerking kan hebben.
Het **DSM-IV** onderscheidt de volgende groepen ontwikkelingsstoornissen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/ontwikkelingsstoornis

Verwante begrippen

gedragsstoornis, handelingsplan

 

Search For a Wiki Page