Loading...
 

Ontwikkelingsondersteunend leren

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

'Ontwikkelingsondersteunend leren' zijn die klasmomenten waarin vooral de leid-st-er het verloop van de activiteit bepaalt in de richting van specifieke kennis en vaardigheden.
VVKBA (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Illustratie

Het gaat om activiteiten die door de leid-st-er in grote mate gestuurd worden ind e richting van relatief concrete doelen. Ze doet dat door op voorhand de verschillende stappen vast te leggen en door tijdens de activiteit gericht te begeleiden.
Dat de leid-st-er expliciet richting geeft aan de activiteit, sluit evenwel niet uit dat kleuters tijdens die gerichte leeractiviteiten ook zelfstandig bezig zijn. We noemen een klasmoment ontwikkelingsondersteunend leren, niet zozeer omdat de leid-st-er veel aan het woord is, maar wel omdat ze het verloop van de situatie in de richting van haar doelen stuurt.
In het kleuteronderwijs kunnen bijvoorbeeld volgende activiteiten ervaringssituaties zijn met de nadruk op ontwikkelingsondersteunend leren:
- een structurerend wiskundig moment waarin de één-één-verbinding systematische ervaringskansen krijgt;
- een bewegingsactiviteit gericht op evenwicht, bewegingen vlot aan elkaar schakelen in de combinatie van aanlopen en springen,...;
- het oefenen van schrijfpatronen met grootmotorische en kleinmotorische bewegingen;
- een activiteit waarin enkele kleuters de basistechnieken van knippen leren;
- een kringgesprek rond het herkennen van gevoelens;
- luisterspelletjes, rijmspelletjes, ritmespelletjes of zoekspelletjes.
VVKBA (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Verwante begrippen

explorerend beleven, zelfstandig spelen, ontmoeten, ervaringssituatie

Search For a Wiki Page