Loading...
 

Mondiale vorming

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Mondiale vorming (MOVO) behandelt maatschappelijke thema's die verbanden leggen op wereldvlak. Het wil leerlingen opvoeden tot openheid voor de grote wereld die verder gaat dan de eigen leefkring. Daarbij focust mondiale vorming zich niet enkel op kennisoverdracht, maar ook op vaardigheden en waarden waardoor kinderen het perspectief op solidair handelen ontdekken. Ze wil leerlingen opvoeden tot solidaire wereldburgers die daadwerkelijk verantwoordelijkheid opnemen om mee te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.
http://www.wereldwegwijzers.be/ (geraadpleegd op 23.08.12)

De VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad, definieert mondiale vorming als volgt: Mondiale vorming is een koepelbegrip voor verschillende educaties die een verband leggen met de bredere wereld. Educaties brengen maatschappelijke ontwikkelingen onder de aandacht vanuit een eigen invalshoek. Deze educaties rekenen we tot mondiale vorming: vredeseducatie, mensenrechteneducatie, ontwikkelingseducatie, andere educaties, sociale vaardigheden en intercultureel onderwijs.
We onthouden uit wat vooraf gaat dat een educatie mondiale vorming is als ze twee essentiële kenmerken heeft:- Naar inhoud: Mondiale vorming behandelt maatschappelijke thema's die verbanden leggen op wereldvlak.- Naar doelstelling: mondiale vorming streeft niet alleen naar kennisoverdracht, maar wil ook werken aan vaardigheden en houdingen. Niet alleen 'weten' is belangrijk, maar vooral ook 'kunnen' en 'willen doen' vanuit een eigen keuze.http://www.wereldwegwijzers.be/ (geraadpleegd op 23.08.12)

Illustratie

In MOVO-prentenboeken speelt het verhaal zich af in een ander (niet West-Europees) land, b.v. in Midden- of Zuid-Amerika, Zuid- en Oost-Europa, Afrika, Azië. Meestal speelt in zo'n verhaal een kind de hoofdrol. We volgen het op bepaalde momenten van zijn dagelijks leven. Ondanks de heel andere leefomstandigheden, vallen in een MOVO-prentenboek toch vooral de grote gelijkenissen op tussen de belevenissen van kinderen dichtbij en veraf.
Mazarese, C. & Verheyden, L (2005). Verhalen zijn vensters op de wereld. ICO-iseer je aanbod. in Kleuters en ik, jg. 21 (3).

Verwante begrippen

diversiteit, intercultureel onderwijs

Search For a Wiki Page