Loading...
 

Expressie

AANGEMAAKT DOOR

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

 

Expressie

Expressie kan beeldend, verbaal, lichamelijk of muzikaal. Wat en hoe kleuters aan expressie gaan doen, hangt af van welke indrukken de kleuters hebben opgedaan en van de intensiteit waarmee ze die beleefd en opgenomen hebben.
De Zutter, L. (2011-2012). Krachtige Leeromgeving 3. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Expressie = uitdrukking
www.vandale.nl

Illustraties

Beeldende, verbale, lichamelijke of muzikale expressie
Expressie kan beeldend, verbaal, lichamelijk of muzikaal. Wat en hoe kleuters aan expressie gaan doen, hangt af van welke indrukken de kleuters hebben opgedaan en van de intensiteit waarmee ze die beleefd en opgenomen hebben. De expressievorm die kleuters aangrijpen om tot expressie te komen, kan verschillen; evenals het tijdstip waarop kleuters tot expressie komen. Bij sommige kleuters volgt de expressie best niet onmiddellijk op de impressie; bij andere kleuters kan dat wel. We moeten er als kleuteronderwijzeres voor zorgen dat de kleuters de kans krijgen daarvoor te kiezen.

Belangrijke opmerking:
In sommige ervaringssituaties kunnen zowel elementen van impressie, als van expressie en oefenen aanwezig zijn. Nieuwe elementen kunnen aan bod komen (impressie), terwijl elementen die eerder al aan bod kwamen uitgedrukt of geoefend worden. Als je in de creahoek voor het eerst speeldeeg aanbiedt, terwijl ze daar anders met plasticine mogen spelen, doen ze impressies op (ze voelen dat ze andere zaken kunnen doen met dat speeldeeg), doen ze aan expressie (ze komen tot een zekere vormgeving) en oefenen ze technieken zoals het rollen met de deegrol.
De Zutter, L. (2011-2012). Krachtige Leeromgeving 3. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.


Binnen muzische ontwikkeling en taal/drama worden drie grote domeinen onderscheiden:
- alles wat met verhalen te maken heeft (EPIEK);
- alles wat met rijmpjes, versjes, poëzie te maken heeft (LYRIEK);
- alles wat met drama (zelf rol uitspelen of poppenspel) te maken heeft (DRAMATIEK).

Voor de drie domeinen geldt:
- de KO biedt aan: er worden verhalen verteld, er worden versjes aangebracht, de KO neemt zelf een rol op (bv. die van de oude oma), of speelt poppenspel
= Impressie voor de kleuters
- de KO stimuleert de kinderen om zich muzisch te uiten: de kinderen mogen versjes meezeggen en/of uitspelen; ze mogen rollenspel oppakken in de huishoek; ze mogen vertellen, …
= Expressie voor de kleuters
- de KO zorgt ervoor dat er stilgestaan wordt bij muzische uitingen, en dat erover gesproken wordt bv. wanneer een kleuter zijn tekening die klaar is toont, bevestigt de KO het kind niet alleen (goed meisje, dat heb je mooi gemaakt; ’t is een leuke tekening), maar spreekt hij/zij ook met de kleuter over wat de tekening mooi of leuk maakt: vorm, kleur, details, compositie, …
= Muzisch beschouwen voor de kleuters
Van Eyen, C., Verheyden, L. & Kerkhofs, G. (2011-2012). Taal en KO. Instrumenten voor een integraal taalbeleid in de opleiding Bachelor KleuterOnderwijs. Leuven: Acco.

Verwante begrippen

impressie, beschouwing, verbeelding

Search For a Wiki Page