Loading...
 

Beschouwing

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Het beschouwen; kritische bespreking
www.vandaele.nl (12.09.12)

Illustraties


In de ruimste betekenis is beeldbeschouwing (waarmee we het beschouwen van alle beelden van anderen - ook volwassenen - bedoelen) niet weg te denken uit de klaspraktijk. "Kleuters leren kijken naar wat de moeite waard is om gezien te worden. Maar ook leren ‘kijken’ met al hun zintuigen en leren genieten van dat kijken. Daar begint het mee." (D. Wyffels, 1994) We geven hen m.a.w. de kans om actief, bewust, intens en onderzoekend waar te nemen met alle zintuigen via een rijk aanbod van geschikte beelden.
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/leerplannen/Leerplannen%2020102011/Muzische%20Vorming%20-%20KO.pdf (12.09.12)

Leerlingen leren muzisch-creatieve vormen kennen, ze beschouwen de resem aan expressievormen. Het spijtige is dat de eindtermen niet uitnodigend zijn om leerlingen het muzische zelf te laten ervaren. Vele leerkrachten en scholen vinden de eindtermen voor de muzisch-creatieve vorming moeilijk toe te passen.
http://doks.khleuven.be/doks/do/files/FiSe413e0ac71854e734011855f23ce10aed/SSH_Pirjak_Stefanie.pdf;jsessionid=62426631FA8260F14805C8334BD9AE43?recordId=SKHL413e0ac71854e734011855f23ce10aec (12.09.12)

Binnen muzische ontwikkeling en taal/drama worden drie grote domeinen onderscheiden:
- alles wat met verhalen te maken heeft (EPIEK);
- alles wat met rijmpjes, versjes, poëzie te maken heeft (LYRIEK);
- alles wat met drama (zelf rol uitspelen of poppenspel) te maken heeft (DRAMATIEK).

Voor de drie domeinen geldt:
- de KO biedt aan: er worden verhalen verteld, er worden versjes aangebracht, de KO neemt zelf een rol op (bv. die van de oude oma), of speelt poppenspel
= Impressie voor de kleuters
- de KO stimuleert de kinderen om zich muzisch te uiten: de kinderen mogen versjes meezeggen en/of uitspelen; ze mogen rollenspel oppakken in de huishoek; ze mogen vertellen, …
= Expressie voor de kleuters
- de KO zorgt ervoor dat er stilgestaan wordt bij muzische uitingen, en dat erover gesproken wordt bv. wanneer een kleuter zijn tekening die klaar is toont, bevestigt de KO het kind niet alleen (goed meisje, dat heb je mooi gemaakt; ’t is een leuke tekening), maar spreekt hij/zij ook met de kleuter over wat de tekening mooi of leuk maakt: vorm, kleur, details, compositie, …
= Muzisch beschouwen voor de kleuters
Van Eyen, C., Verheyden, L. & Kerkhofs, G. (2011-2012). Taal en KO. Instrumenten voor een integraal taalbeleid in de opleiding Bachelor KleuterOnderwijs. Leuven: Acco.

Verwante begrippen

impressie

expressie

verbeelding
voorstellingsvermogen

Search For a Wiki Page