Loading...
 

Explorerend beleven

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Explorerend beleven: die klasmomenten waarin de kleuters uitgenodigd worden in contact te komen met iets uit hun leefwereld om die werkelijkheid met heel hun persoon actief te ontdekken.
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Illustratie

Terwijl de kleuters bij zelfstandig spelen het verloop van hun activiteit zelf bepalen, wordt het verloop bij explorerend beleven gelijkmatiger bepaald door kleuters én leid-st-er. Soms zijn de kleuters zelfstandig bezig en soms brengt de leid-st-er gericht een nieuw element van exploratie aan. De leid-st-er ondersteunt én stuurt. De kleuters spelen en leren tegelijk ook heel wat bij. De leerkracht neemt regelmatig initiatief om de kleuters aan te sporen tot nieuwe ontdekkingen of om ordening aan te brengen in de opgedane ervaringen, maar zij laat tegelijk voldoende ruimte voor de eigen inbreng vand e kleuters.

In het kleuteronderwijs kunnen bijvoorbeeld volgende activiteiten ervaringssituaties zijn met de nadruk op explorerend beleven:
- een actieve waarneming of beleving rond bijvoorbeeld kleine beestjes, kleuren, ballen, stemgeluiden, papier, boeken, onze boekentas of huisdieren;
- een exploratie naar bijvoorbeeld de dierentuin, het park, de kinderboerderij, het bos of een speelgoedwinkel;
- een actieve huishoudelijke activiteit zoals een cake bakken, soep maken of toastjes beleggen;
- een verhaal spelend uitbeelden: vertellen, navertellen, naspelen, stukjes uit het verhaal uitproberen, vertellen over voorkeuren, plannen maken en ze uitvoeren.
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Verwante begrippen

ervaringssituatie, ontmoeten, zelfstandig spelen, ontwikkelingsondersteunend leren, actieve waarneming, impressie

Search For a Wiki Page