Loading...
 

Autonomie

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

 

Definitie

Autonomie
1. zelfbestuur
2. zelfstandigheid
http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=autonomie&lang=nn (22/2/2012)

Autonomie verlenen gaat over tussenkomsten waarin op een positieve manier wordt ingespeeld op de initiatieven die kinderen nemen en waarbij hun inbreng wordt mogelijk gemaakt:

  • Geeft de leerkracht ruimte aan de kinderen om activiteiten te kiezen die hen aanspreken en respecteert hij/zij de keuzes die ze maken of de wensen die ze uitdrukken?
  • Krijgen kinderen de ruimte om zelf te bedenken hoe ze bij een activiteit te werk zullen gaan en om te experimenteren?
  • Wordt hen de kans geboden om een ‘eigen’ product te maken en mogen ze zelf aangeven wat voor hen ‘af’ is?
  • Betrekt de leerkracht kinderen actief bij het zoeken naar oplossingen voor conflicten?
  • Betrekt de leerkracht kinderen bij het bepalen van grenzen en afspraken en geeft hij/zij aan waarom iets wel of niet kan?

 

Illustratie

'Maar ook hun grote behoefte aan autonomie moet gerespecteerd worden. Ook kleuters moeten kunnen ervaren dat ze weleens iets te zeggen mogen hebben, ook zij mogen soms dingen bepalen of kiezen. Zolang dat maar gebeurt binnen een duidelijke structuur, zodat je kids weten waar ze aan toe zijn. En daar horen ook regels en zo nodig straffen bij.'
http://www.goedgevoel.be/gg/nl/465/Onzekere-kleuters/article/detail/26236/2007/08/29/Van-onzekere-dreumes-naar-zelfbewuste-kleuter.dhtml (22/6/2012)

Verwante begrippen

Leerkrachtstijl, Sturing, Zelfsturing

Beeld


Autonomie


Zelfsturing, Zelfredzaamheid, Emancipatie, Sturing, Leerkrachtstijl

Search For a Wiki Page