Loading...
 

Zelfstandig spelen

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Die klasmomenten waarin de kleuter zelf voor het grootste deel het verloop en de invulling van zijn activiteit mag bepalen, zonder veel sturende inbreng van de leid-st-er.

VVKBA (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Illustratie

We noemen een activiteit 'zelfstandig spelen' als de nadruk op 'vrij spelen' ligt, met andere woorden op de inbreng en de zelfstandige activiteit van het kind.

De leid-st-er bedenkt wel een activiteit, zoekt geschikte materialen en maakt afspraken omtrent de goeie gang van zaken tijdens de activiteit, maar de kleuters bepalen zelf wat ze doen en hoe ze dat doen, binnen de grenzen van de gamaakte afspraken en regels.

Hoewel de kleuters in deze ervaringssituatie de hoofdrol spelen, kan de leid-st-er bij de begeleiding het spel van de kleuters wel verrijken. Als de kleuters bijvoorbeeld zelfstandig in de winkel spelen, kan de leid-st-er vanuit haar ervaring en vanuit haar kennis van kleuters, het spel verrijken in de richting van ontluikende geletterdheid en schrijven. Voor het grootste deel van de tijd kunnen we bij zelfstandig spelen evenwel spreken van een relatief vrije ervaringssituatie.

In het kleuteronderwijs kunnen bijvoorbeeld de volgende activiteiten ervaringssituaties zijn met de nadruk op zelfstandig spelen:
- vrij knutselen, schilderen of boetseren,
- zelfstandig bouwen in de bouwhoek,
- zelfstandig werken met constructiemateriaal,
- zelfstandig spelen in de poppenhoek,
- zelfstandig puzzelen,
- zelfstandig spelen in de water- en zandtafel,
- spelen met wereldspelmateriaal (kleine mannetjes, diertjes, huizen,... om de wereld na te spelen),
- spelen in de themahoek,
- vrij spelen zonder keuzebeperkingen.

VVKBA (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Verwante begrippen

ervaringssituatie, ontmoeten, explorerend beleven, ontwikkelingsondersteunend leren

Beeld

Opmerkingen

Fr/Eng

Search For a Wiki Page