Loading...
 

Werkhouding

Aangemaakt door

Ine Callebaut

Definitie

Werkhouding is het gedrag dat een kind stelt tijdens het uitvoeren van een taak. Dat gedrag kan uiterlijk zichtbaar zijn, maar dat gedrag kan zich ook afspelen op denkniveau. Het is een verzameling van gedragingen die een taakoplossing positief of negatief kunnen beïnvloeden.
De Zutter, L. (2011-2012). Krachtige Leeromgeving 4. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Illustraties

Wat verstaan we nu onder werkhouding en werkhoudingsproblemen?
Werkhouding is het gedrag dat een kind stelt tijdens het uitvoeren van een taak. Dat gedrag kan uiterlijk zichtbaar zijn, maar dat gedrag kan zich ook afspelen op denkniveau. Het is een verzameling van gedragingen die een taakoplossing positief of negatief kunnen beïnvloeden.
We spreken van een werkhoudingsprobleem wanneer het gedrag dat het kind stelt de oorzaak is van het niet juist (kunnen) oplossen van de taak, wanneer het gedrag de taakoplossing negatief beïnvloedt.
Om een werkhoudingsprobleem te ontdekken dienen we een behandelingsgerichte observatie te hanteren. Deze observatiegegevens kunnen we indelen in vier fasen die we zo objectief mogelijk beschrijven.
• fase 1 : de fase waarin de instructie gegeven wordt
• fase 2 : de fase waarin het kind nadenkt over de oplossingsstrategie
• fase 3 : de fase waarin het kind de taak concreet uitvoert
• fase 4 : de fase waarin het kind zijn werk evalueert
We moeten datgene wat we observeren zo objectief mogelijk beschrijven omdat interpreteren op dat moment vaak tot informatieverlies leidt. Bijvoorbeeld: Je kan beter schrijven: “het kind kijkt rond, prutst aan schrijfgerief, praat met gebuur” dan reeds te stellen “het kind luistert niet”.
Na het verzamelen van gegevens gaan we over tot de interpretatie. We gaan op zoek naar verklaringen voor het werkhoudingsprobleem.
Zijn er factoren bij het kind zelf die een werkhoudingsprobleem kunnen verklaren, zoals medisch-lichamelijke, emotionele of cognitieve factoren? Ook factoren in de omgeving kunnen een rol spelen bij een werkhoudingsprobleem zoals: kenmerken van de begeleider, taakkenmerken, sociaal-emotionele factoren of sociaal-materiële factoren. We proberen via cognitieve gedragsmodificatie (het cognitief functioneren van het kind beïnvloeden en veranderen) te werken aan het werkhoudingsprobleem.
De Zutter, L. (2011-2012). Krachtige Leeromgeving 4. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Verwante begrippen

attitude(vorming)

Beeld

Beertjes Van Meichenbaum  

Werkhouding stimuleren via beertjesmethode van Meichenbaum.

http://www.berenklas.be/oudersmap/leerprog2_themas/thema_wh.htm

Search For a Wiki Page