Loading...
 

Sociaal

Aangemaakt door

Marleen Ost (KHBO)

Definitie

Tot de kern van sociale competentie behoort het voeling hebben met de eigen belevingen én zich in anderen kunnen verplaatsen: in hun gevoelens, in hun intenties en in hun waarnemingen en gedachten. Dat maakt het mogelijk om interactie tussen mensen in allerlei situaties (intuïtief) te begrijpen en gedragingen te voorspellen, rekening houdend met de specifieke sociale en culturele context. Om succesvol met anderen om te gaan moet menover een breed gedragsrepertorium beschikken (hoe vraag je hulp, hoe druk je affectie uit, hoe maak je duidelijk wat je niet wil … ?) en goed kunnen aanvoelen wat in een bepaalde situatie de meest effectieve tussenkomst is.

Laevers, F., e.a. (2001). Procesgericht kindvolgsysteem voor kleuters. Achtergrond en praktijksuggesties. Leuven: CEGO Publishers

Illustratie

**http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal**
Sociaal betekent dat een mens of een dier geneigd is om in groep te leven.
Betrokken op de mens wordt met sociaal vaak bedoeld: het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving, als in humanitair, medemenselijk en menslievend, vaak geassocieerd met linkse politiek of met religieuze of humanistische overtuigingen ('heb uw naaste lief').
Ook wordt het woord sociaal gebruikt als men wil zeggen dat iets betrekking heeft op de menselijke samenleving en maatschappij, bijvoorbeeld in sociale problematiek.

Verwante begrippen

emotioneel

Beeld

Opmerkingen

Fr/Eng

Search For a Wiki Page