Loading...
 

Productgericht

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Je werkt doelgericht naar een product toe. Aanvankelijk begeleid je het proces van de kleuters en laat je ruimte tot eigen initiatief en keuzes. Op het einde begeleid je meer naar een tof eindproduct toe.
Iedere kleuter heeft een ander product. Er zijn kansen tot initiatief en creativiteit..
Voorbeeld 1 Naar aanleiding van moederdag wil je met je 5- jarige kleuters een beeldend werkstukje maken. Je hebt hier een productgericht doel : je wil iedereen een 'product' laten maken voor mama. Je wil de kleuters voldoende ruimte geven om een zeer persoonlijk werkje te maken. Hierdoor zal je begeleiding in het begin vrij procesgericht zijn. Vanuit het vorig weekthema vb. liggen bloemen voor de hand maar je wil de kleuters zelf laten bedenken hoe ze die willen maken en waarvoor ze dan gebruikt kunnen worden. Worden het bloemen om in een vaas te zetten of misschien wil er iemand een bloem voor in het haar,… Je begeleidt de kleuters in het maken van keuzes, laat hen elkaar helpen,… Gaandeweg wordt het resultaat belangrijk en ga je de kls. begeleiden naar een eindproduct. Moeten de bloemen nog een kleur krijgen? Zijn ze stevig zo of vallen ze uit elkaar? Op dat moment ben je heel productgericht aan het begeleiden.
Voorbeeld 2 De leidster vertelt een verhaal over bang zijn. Na het vertellen krijgen de kls. als opdracht iets te tekenen/ schilderen waarvoor zij bang zijn. Elk individu tekent, schildert iets anders.
Voorbeeld 3 De leidster vertelt een verhaal met een open einde over een draak. Wat zou er met de draak gebeuren? Waar zou de draak nu wonen? …. De kls. fantaseren zelf een einde van het verhaal.
Bij het proces- en productgericht werken komen vooral vaardigheden aan bod die muzisch en emotioneel gericht zijn. Het is belangrijk om proces- en productgericht werken niet te verwarren met voorbeeldgericht werken. Werken naar een voorbeeld of voorbeeldgericht: Je werkt op basis van een voorbeeld, met de bedoeling om dit zo perfect mogelijk te kopiëren. In dit geval wordt er vooral gewerkt op de technische creativiteit. Vaak wordt een afleesfries, een stappenplan gebruikt. Vb. Het maken van een paashaas volgens bepaalde stappen. De leidster heeft volledig op voorhand bedacht hoe het eindresultaat er uit moet zien. Bij het voorbeeldgericht werken komen vooral vaardigheden aan bod die motorisch en cognitief (denkontwikkeling) gericht zijn. Decock E. (2011). Beeld en media: met een nieuwe bril, theorie in de praktijk. Onuitgegeven cursus voor 1 BAKO. Vorselaar: KHK.

Illustratie

Wat zal ik tekenen? Een vliegend paard. Ai, mislukt. Hoe ziet een paard er ook al weer uit? Oh ja, dat ziet er al beter uit! Nu nog even afwerken... Klaar! Elke keer je iets creëert, gaat er ook een heel proces aan vooraf. Het is net zoals je op reis gaat: je hebt de eindbestemming maar ook de ganse weg er naartoe. Wat is nu het meest belangrijke bij een reis? De eindbestemming of het onderweg zijn? Of hangt dit af van het soort reis? Naar een bestemming die je al 100 keer bezocht of een voetreis naar een plek die je nooit eerder bezocht? Of misschien vertrek je gewoon en weet je nog niet waar je vannacht zal slapen... In het muzisch werken gaat het vooral om een avonturenreis: je vertrek vanuit een ideetje maar je weet nog niet waar je zal uitkomen. Je zoekt, experimenteert, lost problemen op, houdt stil, verdwaalt, krijgt hulp, enz. Dit zoeken is de weg. En ondertussen zijn we aan het spelen en is het vaak ook plezierig. Als we iets maken waarvan we op voorhand al weten wat het gaat worden, noemen we dit niet echt muzisch werken maar eerder productgericht werken. Op dat moment is het proces niet zo belangrijk, als het maar klaar is. Maak dus het volgende onderscheid:
- Procesgericht werken (of muzisch werken)
- Productgericht werken
Productgericht kan ook soms voorbeeldgericht werken zijn: hiermee bedoelen we het werken naar een voorbeeld met de bedoeling van dit voorbeeld zo perfect mogelijk te kopiëren. In dit geval wordt er vooral gewerkt op de technische creativiteit. Als dit het enige doel is, noemen we dit geen muzisch werken. Maar natuurlijk is bij procesgericht werken ook het product niet onbelangrijk! In een goed product zie je dus vaak ook een goed proces. Dat is wat we bedoelen met een goede balans tussen proces en product. Van Der Straeten E. (2011). Muzisch werken. Onuitgegeven cursus voor 3 BAKO. Vorselaar: KHK.

Verwante begrippen

muzisch, creativiteit, taakgericht, procesgericht

Beeld

Procesvsproduct  

 

Opmerkingen

 

Fr/Eng

 

Search For a Wiki Page