Loading...
 

Ontwikkelingsdomein

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Ontwikkelingsdomein: deelgebied in de persoon van het kind, waarvan we de ontwikkeling willen stimuleren door het scheppen van rijke ervaringskansen. (Eva Monstrey)

Illustratie

ZiKo-Vo wil een zicht krijgen op ‘wie dit kind nu is’.
Daarom wordt de beleving van het kind in kaart gebracht, samen met zijn interessegebieden en een kijk op zijn/haar relaties met anderen. De ontwikkeling wordt gevolgd in 8 ontwikkelingsdomeinen: grote motoriek, kleine motoriek, taal, verstandelijke ontwikkeling, ontdekken van de wereld, sociale ontwikkeling, goed in je vel zitten en zelfsturing/ondernemen.
http://www.steunpuntgok.be/downloads/gokschrift12_zikovo_folder.pdf (21 juni 2012)

De bril opzetten van ontwikkeling betekent loskomen van de inhoud van de activiteit, maar in deze activiteit zoeken naar datgene waar het kind in wezen mee bezig is. Eén activiteit zoals bijvoorbeeld werken met fijn constructiemateriaal kan verschillende ontwikkelingsdomeinen beslaan: een kind kan vooral fijnmotorisch bezig zijn (stukjes in elkaar passen) of met ruimte en representatie van ruimte (namaken van een getekend model), of met rollenspel (autoparcours) of met ordenen en sorteren van materialen. Om de verschillende ladingen die een activiteit heeft op het spoor te komen, doen we aan reconstructie van ‘mentale activiteit’. We verplaatsen ons in het kind en gaan na welke competenties hij/zij in zijn/haar activiteit aanspreekt.
http://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/downloads/concept/Compenties.pdf (21 juni 2012

Verwante begrippen

ontwikkelingsaspect

Search For a Wiki Page