Loading...
 

Klasmanagement

AANGEMAAKT DOOR

Ine Callebaut (KAHO)

Aangevuld door C. Van Eyen, KHLeuven, d.d. 10.09. 2012

Definitie

Met het 'managen' van een klas of leergroep bedoelen we de deskundigheid van de leraar om de leer- en onderwijsactiviteiten zo te organiseren, dat de voorwaarden vervuld zijn om de beoogde doelen bij de lerenden te realiseren.
https://www.kuleuven.be/algdid/

Klasorganisatie en klashouden – tegenwoordig vaak omschreven met de term ‘klasmanagement’ of ‘klasbeheer’ – is een zeer breed gegeven.
Basis voor een goed klasbeheer is een positief klasklimaat. Door oog te hebben voor je begeleidingsstijl kan je actief ‘werken’ aan een positieve klassfeer. Als kleuteronderwijzer moet je een rijk (met hoge betrokkenheid) en warm (met hoog welbevinden) basismilieu creëren zodat elke kleuter een aanbod kan vinden dat aansluit bij zijn ontwikkelingsnoden en –behoeften. Dus een empathische, krachtige begeleidingsstijl beschouwen we als basisaanpak.
Bij klasbeheer denken we ook aan agogische en organisatorische inzichten en vaardigheden die je als leraar nodig hebt in de klas. Als beginnend leraar ben je vooral bekommerd om je activiteit, je aanbod zelf en hoop je dat de kinderen goed zullen meewerken.
Ordehandhaving is dan ook heel belangrijk tijdens je begeleiden. De groep de baas blijven, orde houden, iets toegeven of streng zijn en blijven… het is niet zo makkelijk om dit allemaal in goede banen te leiden.
Dello, M. (2012). Agogische Vaardigheden 2. Onuitgegeven cursus 1 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Illustraties

Leraars met ogen op hun rug
http://www.klasse.be/archief/leraars-met-ogen-op-hun-rug/
opgenomen als bijlage in Dello, M. (2012). Agogische Vaardigheden 2. Onuitgegeven cursus 1 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Klasmanagement
Eerste jaar : heeft aandacht voor de organisatie binnen een activiteit, kan het geheel van activiteiten organiseren, kan leiding geven, heeft aandacht voor tempo binnen activiteiten, durft (klas)groep aanspreken (oogcontact, stemgebruik, houding), aandacht voor gebruik van de ruimte, eigen opstelling in de ruimte, kan afspraken maken en opvolgen
Tweede jaar : + efficiënt gebruik van ruimte, vlotte organisatie en begeleiding van het keuzeproces en overgangsmomenten, kan leiding geven aan grote en kleine groep, aangepast tempo en timing van het geheel, klasoverzicht, oog hebben voor zelfstandige activiteiten, afspraken maken en consequent opvolgen, op het gepast moment reageren, met gezag optreden.
Derde jaar : + past stijl van leidinggeven aan aan situatie, organiseert en begeleidt klasoverstijgende initiatieven.
Bertrands, E. en Polling, M.(red). (2011-2012) Beoordelingsformulier stage 1, 2 en 3 BAKO. Onuitgegeven document, BAKO, KHLeuven

Verwante begrippen

groeperingsvorm
klasbeheer
klashouden
klasorganisatie
klasoverzicht
klasschikking
klasgewoonten

http://www.klasse.be/archief/leraars-met-ogen-op-hun-rug/

Search For a Wiki Page