Loading...
 

Klasdoorbrekend werken

Aangemaakt door

Cathérine Van Eyen (KHLeuven)

Definitie

Onder klasdoorbrekend (klasoverschrijdend of klasoverstijgend) werken verstaat men alle activiteiten of momenten waarbij men op een andere manier los van eigen klasgroep en/of het eigen lokaal en materiaal werkt, zodat kleuters van 2 of meer klassen samenzijn of werken.
(Zie voor voordelen, mogelijkheden en organisatorische aanpak en voorbeelden onderstaande bron.)
Vandermaelen, L. (1990). Klasdoorbrekend werken in de kleuterschool. De katholieke schoolgids, jg 44 (3), p. 134-137

Illustratie

Inspiratiebronnen voor klasoverstijgend werken - enkele mogelijkheden:
o Samen aan een activiteit deelnemen:
o Poppenspel
o Een prentenboek vertellen (projectie op groot scherm) / digitaal prentenboek
o Alternatief vertellen
o Schimmenspel
o Toneel
o Mini-musical
o Samenzang
o Een feest organiseren
o Musiceren
o Elke dag een stuk van een verhaal (themalijn) dramatiseren
o ….
o Gasten ontvangen
o Een andere klas ontvangen en later op tegenbezoek gaan
o Ouders, grootouders betrekken, uitnodigen, ontvangen
o Per klaslokaal met gemengde groepen werken
o Je kunt ook een groepje kleuters naar een andere klas laten gaan om bv. de jongere kleuters te helpen of een verhaaltje te vertellen
o Keuzeactiviteiten / ateliers aanbieden in verschillende klassen en met gemengde leeftijdsgroepen en eventueel ouders of grootouders betrekken
o Ateliers
o Hoeken
o Vrij spel
o Een activiteitenaanbod doen voor gemengde groepen: elke kleuteronderwijzer werkt in het klaslokaal of de speelzaal … een voormiddag met kinderen uit twee of meer klasgroepen
o Een opdrachten-spel/tocht doorheen twee of meerdere klassen of doorheen de school / de speelplaats / de buurt
o Samen een uitstap doen (met eventueel externe hulp)
o Zelf een voorstelling (muzisch) geven aan kleuters
o Kleuters bereiden een voorstelling / tentoonstelling (muzisch) voor en er worden gasten uitgenodigd
o ….
Laeremans, M. (2012) Draaiboek muzisch schoolproject. Onuitgegeven document. Heverlee: BAKO, KHLeuven

Klasoverschrijdend werken bij juf Daisy
Op donderdag 17 februari 2011 werkten de kleuters klasoverschrijdend. Dit wil zeggen dat alle kleuters door elkaar in groepjes zaten.
Het ene groepje zat bij juf Jozefien om te knutselen, het andere groepje zat bij juf Julie om te koken en het 3de groepje zat bij juf Daisy om drama en Sherborne te doen. Bij juf Daisy was het eerst drama met poppen en daarna was het sherborne.
http://jufdaisy.skynetblogs.be/archive/2011/02/17/klasoverschrijdend-werken-bij-juf-daisy.html

Verwante begrippen

projectmatig werken, organisatie- en groeperingsvorm, atelier

Beeld

Klasoverschrijdend Werken In De Turnzaal  

Klasoverschrijdend Werken In De Turnzaal 2

http://www.visitatiebaasrode.be/vb/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=58%3Aklasoverschrijdend-werken-in-de-turnzaal&Itemid=8&limitstart=2

Klasoverschrijdend werken (Klasse)

Search For a Wiki Page