Loading...
 

Interactie

Aangemaakt door 

Cathérine Van Eyen (KHLeuven)
Aangevuld door: Ine Callebaut, KAHO

Definitie‍‍

Sociale interactie is de wijze waarop mensen en groepen ten opzichte van elkaar handelen, op elkaar reageren en elkaar proberen te beïnvloeden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_interactie

Illustratie

"Kleuteronderwijzers praten een hele dag met en tegen kinderen. Alle kleuterklasactiviteiten staan bol van mondelinge taal (spreken en luisteren).
In de dagelijkse omgangstaal zou je kunnen zeggen: de kleuteronderwijzer voert een hele dag lang gesprekjes, nu eens met een individuele kleuter, dan weer met een groepje kleuters. In de vorige modules noemden we die vormen van communicatie echter interactie(s). De kleuteronderwijzer gaat dag in dag uit in interactie met haar kleuters. We gaven in de voorgaande modules ook aan hoe zulke interacties verlopen, en hoe je er als KO ontwikkelingsgerichte momenten van kunt maken. (...)"
Van Eyen, C. (2011). Gespreksvoering rond gekende inhouden. Cursusonderdeel taal in module 1.4 'De wereld verkennen'. BAKO, KHLeuven.

"Taalvaardigheidsverwerving gebeurt met andere woorden als gevolg van sterke interacties over boeiende stukjes wereld die kinderen aan het verkennen zijn. het spreekt voor zich dat die taken/activiteiten, en vooral de sterke interacties ook bijzonder stimulerend zijn voor de vele andere ontwikkelingsdomeinen waarop die taken betrekking hebben. (...). Bij de uitvoering van betekenisvolle taken is het nodig dat de kleuter materieel, en via interactie vooral ook inhoudelijk ondersteund wordt door de kleuteronderwijzer. (...)."
Verheyden, L. (2005). Mondeling taalvaardigheidsonderwijs. Taalvaardiger word je door te 'talen'. Kleuters en Ik, jg. 21 (3), p. 4

De juf past vier technieken toe om een motiverende interactiestijl te bekomen.
1. Voldoende initiatief bij de peuter laten (door STILTES)
-> Geduld! Peuters zijn soms traag.
2. Goed luisteren en dit ook laten blijken
- Oogcontact.
- Wat de peuter zegt, herhalen en uitbreiden.
3. Inhoud is belangrijker dan vorm
– Niet expliciet fouten verbeteren
– Voortborduren op de inhoud die hij vertelt
4. Inhoud is boeiend
– Praat over datgene waar de peuter NU mee bezig is
– Of leg een link met de leefwereld van de peuter
Taelman, H. (2011-2012). Peutermodule. Onuitgegeven cursus 3 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Verwante begrippen

communicatie, diversiteit, krachtige leeromgeving

http://screening.steunpuntdiversiteitenleren.be/inspiraties/leerkracht/kinderen-en-jongeren-begeleiden-tot-kwaliteitsvolle-interactie-met-elkaar-e-1
http://cteno.be/index.php?idMenu=121&id_materiaal=406
http://www.klasse.be/leraren?s=interactie&submit=Zoeken

Search For a Wiki Page