Loading...
 

Incidenteel leren

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Er is sprake van incidenteel leren als iemand iets leert zonder dat dat vooraf het plan was. Heel veel van wat we leren, komt op deze wijze 'aanwaaien'.
http://www.kennisconsult.nl/begrippen/13779/ (2/7/2012)

Bij intentioneel leren is van te voren duidelijk wat de leerresultaten zouden moeten worden en welke verscheidenheid aan leerprestaties moeten geleverd worden. Bij incidenteel leren is dit niet op voorhand gespecifieerd. Leren is dan meer een bijproduct van handelen of denken.
Boekaerts M., Boekaerts R. J., Simons P. & Simons R. (2003). Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Van Gorcum.

Illustratie

Moedertaalsprekers leren de woorden van hun taal vooral incidenteel. Je leest een woord dat je niet kent, en vervolgens probeer je met behulp van de context en je kennis van de wereld de betekenis van het woord af te leiden. Deze eerste veronderstelling wordt verfijnd en bijgesteld naarmate je het woord vaker in diverse contexten tegenkomt.
http://taaluniecentrum-nvt.org/materialenbank/newPackage/incidenteel_versus_intentioneel_leren.html (2/7/2012)

Men beschouwt leren vaak als iets wat je op school doet. Maar veel zaken leren kinderen onbewust door volwassenen te imiteren of door middel van spel. Dit spelenderwijs leren heeft vaak te maken met de belangstelling of interesses. Een kind speelt bijvoorbeeld graag met blokken en constructiemateriaal en leert daarbij allerlei handige constructies. Dit leren gebeurt niet-intentioneel, maar incidenteel: onbewust, door imitatie, identificatie, spel, enzovoort. Daarnaast zijn er vormen van leren waar je bewust mee bezig bent. Je spreekt dan van intentioneel leren.
Alkema E., van Dam E., Kuipers J., Lindhout C., Tjerkstra W. (2006). Méér dan onderwijs: theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool. Assen: Van Gorcum.

Verwante begrippen

leren, intentioneel leren, fundamenteel leren

Beeld

Incidenteel Leren  

Search For a Wiki Page