Loading...
 

Impuls

Aangemaakt door

C. Van Eyen (KHLeuven)
Aangevuld door: Ine Callebaut (KAHO), 03.09.2012

Definitie‍

Een ‍'impuls‍' kan een taak (geheel van activiteiten), een activiteit, een deelactiviteit of een opdracht zijn. Het geheel van 'impulsen' bestrijkt alle ontwikkelingsdomeinen. De 'impulsen' sluiten aan bij de ontwikkelingsdoelen. Ze sluiten ook aan bij de belevingswereld en breiden die uit. Ze zijn motiverend en functioneel. Het kan gaan om geplande impulsen, maar ook om het benutten van 'gouden momenten' (verderbouwend op betrokkenheid). Er wordt gestreefd naar veel inbreng van kleuters zelf en een kleine frustratie daagt uit.
Moduleboek Module 1.2 'De kleuter'. Kader welbevinden en betrokkenheid/ interactie en denkontwikkleing. Onuitgegeven document: BAKO KHLeuven.

Illustratie

Het ervaringsgericht onderwijs wil ontwikkeling in de breedte ondersteunen. Maar... hoe doe je dat?
(...)
Stap 2
•Ga zorgvuldig na hoe kinderen / lerenden met die leeromgeving omgaan.
•Benut de kansen die je ziet om activiteiten tot ingrijpende ervaringen te laten uitgroeien.
•Reik nieuwe materialen en activiteiten aan, afgestemd op de sporen die je ziet verschijnen.
•Geef open impulsen, stel denkstimulerende vragen en geef informatie die de werkelijkheid op een krachtige wijze aanwezig stelt.
•Ondersteun het initiatief van de kinderen / lerenden en geef ze de nodige ruimte om ondernemend te zijn.
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550275

MEEDOEN EN NIEUWE SPELIDEEËN VORMEN
Deze didactische impuls wordt ingezet als een activiteit maar niet goed op gang wil komen of als kinderen zijn 'uitgespeeld' of 'uitgewerkt'. Dat gebeurt nogal eens bij constructieve activiteiten omdat de vele materialen gemakkelijk leiden tot ongericht spel. Als je erbij komt heb je de gelegenheid de activiteit te structureren en de kinderen een handje te helpen er (weer) een echt interessante bezigheid van te maken. Het komt erop aan je regelmatig bij een groepje te voegen en belangstelling te tonen voor hun activiteit. (...) Je kunt vragen of ze hulp kunnen gebruiken; je kunt ook met enkele goedgekozen opmerkingen aangeven dat er blijkbaar wat moet gebeuren om het plezier in de activiteit te herstellen: "Dat bouwwerk is behoorlijk ingestort zeg! Het lijkt wel of er een aardbeving is geweest. Hopelijk komen er snel reddingsploegen." (...)
Janssen- Vos, F. (2004). Spel en ontwikkeling. Spelen en leren in de onderbouw. Assen : Van Gorcum, p. 140 e.v.

Verwante begrippen

didactiek, werkvorm, methodisch-didactisch

Search For a Wiki Page