Loading...
 

Hoek

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Ook: speelwerkplek

‘Een hoek is een duidelijk herkenbare zone die wordt gereserveerd voor een welbepaald type van activiteit en waarbij het nodige materiaal direct toegankelijk is voor kinderen.’
Laevers, F. en Depondt, L., (2004) Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers, p. 49

In speelwerkplekken kunnen kinderen zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht ervaringen opdoen. Heel wat ervaringssituaties vinden plaatsin speelwerkplekken. De keuze van de speelwerkplekken en de inrichting ervan is daarom erg belangrijk in het kader van de ontwikkeling van de kleuters. Niet alle speelwerkplekken zijn dezelfde in het begin en op het einde van het schooljaar of bij 2,5-jarigen én bij 6-jarigen. Leerkrachten moeten regelmatig samen nadenken over de keuze van de speelwerkplekken en de inrichting ervan.
VVKBa0 (2002). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. Brussel: CRKLKO.

Illustratie

De opvulling van de hoeken is niet iets waar je één keer van maakt. De aanwezige materialen dienen mee te groeien met de interesses en noden van de kleuters.
Laevers, F. en Depondt, L., (2004) Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers, p. 54

Er zijn 2 dominante organisatievormen in de kleuterklas. Een kleuteronderwijzer(es) werkt ofwel klassikaal ofwel in groepen. Bij de eerste vorm is er een activiteit voor alle kleuters samen, bv. bewegingsactiviteit, kringgesprek. Andere momenten wordt ervoor gekozen om te werken in groepen. De kleuteronderwijzer(es) doet dan een gevarieerd aanbod waaruit de kleuters kunnen kiezen, bv. 2 kleuters mogen spelen in het winkeltje, 6 kleuters makten een zandschilderij bij de kleuteronderwijzer(es), 4 kleuters kunnen in de bouwhoek spelen,… Een noodzakelijke voorwaarde is dat de klas in hoeken verdeeld is. Het vrije spel zien we als een variant van het werken in groepen. Beide vormen bieden bepaalde kansen en hebben ook hun beperkingen.
Baeten, L., Finet, S. en Depoorter, T. (2010) Didactische praktijk 1, Leuven: Acco, p. 34

Verwante begrippen

keuzeproces, vrij spel

Search For a Wiki Page