Loading...
 

Gedragsstoornis

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van gedragsstoornis. Wanneer men de oorzaak echter situeert in de omgeving, spreekt men van een gedragsprobleem. De stoornissen maken deel uit van de ontwikkelingsstoornissen.
Er treedt vaak een mengeling op van stoornis en probleem. Een strikte scheiding is moeilijk te maken. De stoornis manifesteert zich door probleemgedrag dat meestal eerder door de omgeving dan door het kind zelf als hinderlijk wordt ervaren. De omgeving is vaak de voornaamste hulpvrager.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragsstoornis

Illustratie

Wat is een gedragsstoornis?
Het gedrag van veel kinderen met een gedragsstoornis heeft (een of meer van) de volgende kenmerken:

  • Oppositioneel-opstandig gedrag

Het kind heeft vaak ruzie met volwassenen, houdt zich niet of nauwelijks aan regels, gedraagt zich met opzet hinderlijk en legt de schuld bij anderen.

  • Antisociaal gedrag

Het kind probeert met zijn gedrag de omgeving naar zijn hand te zetten: liegen en bedriegen, vechten en schelden, vernederen en bedreigen, vernielen en brandstichten.

  • Agressie

Het kind brengt met opzet schade toe aan een iemand anders of aan voorwerpen, door bijvoorbeeld vechten, uitschelden, bedreigen en/of pesten.
Vaak ontstaat er in gezinnen of op school een negatieve relatie tussen kind en opvoeder. Het agressieve gedrag van het kind roept bij opvoeders na verloop van tijd vaak ook agressiviteit of juist passiviteit op (“het heeft toch geen zin wat ik doe”). Dit gedrag wordt door het kind opnieuw met probleemgedrag beantwoord.
Psychiaters gebruiken de volgende indeling van gedragsstoornissen:
1.Oppositioneel-opstandige Gedragsstoornis: ODD (OppositionalDefiant Disorder).
Deze kinderen worden door anderen vaak gezien als onhandelbaar.
2.Antisociale Gedragsstoornis: CD (Conduct Disorder)
Het kind vertoont een patroon agressief, onaangepast gedrag.
3.Gedragsstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven)
Het kind heeft ernstige gedragsproblemen, maar het gedrag is minder duidelijk dan bij bovenstaande twee categorieën.
Veel kinderen hebben naast een gedragsstoornis een tweede psychiatrisch probleem, zoals ADHD, lees- en taalstoornissen, depressie, angst of middelenmisbruik.
Waar komt het vandaan?
Een gedragsstoornis ontstaat meestal door een combinatie van erfelijke aanleg en een omgeving die hier niet helemaal goed mee om kan gaan.
Hoe vaak komt het voor?
Naar schatting heeft 5,6% van de Nederlandse jongeren van dertien tot achttien jaar een antisociale gedragsstoornis, 0,7% heeft een oppositionele stoornis.
http://www.karakter.com/karakter_nl/8fd43a3b6c9d6ea7b2c71ebc87fa6279.php (22 juni 2012)

Verwante begrippen

Ontwikkelingsstoornis, Handelingsplan

Search For a Wiki Page