Loading...
 

Ervaringssituatie

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

Elk klasmoment waarin een kleuter doelbewust zoveel mogelijk kansen krijgt om spelenderwijs, zelfwerkzaam en betrokken ervaringen op te doen die fundamentele veranderingen kunnen teweegbrengen op het vlak van de totale persoon. (Eva Monstrey)

Goed kleuteronderwijs is situaties creëren waarin de kleuters onder bepaalde voorwaarden ervaringen kunnen opdoen. Zulke situaties noemen we ervaringssituaties.
VVKBa0 (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Illustratie

Als we de wegwijzers uit het eerste deel van het ontwikkelingsplan volgen, kunnen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken van ervaringssituaties formuleren.
- De kansen tot ontwikkeling zijn veelvuldig en verscheiden.
- De ervaringssituatie kan de kleuters motiveren.
- Al het mogelijke wordt gedaan om de positieve ingesteldheid van kleuters te verzekeren.
- De situatie is uitdagend en beantwoordt ten volle aan de mogelijkheden van de kleuters-
- De nadruk ligt op spel en activiteit.
- De aangeboden situatie heeft voor de kleuters betekenis en is ingebed in een samenhangend geheel.
- De aangeboden ervaringskansen sluiten zoveel mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van elke kleuter.
- De kleuters kunnen op een betrokken wijze zoveel mogelijk zelf aan het werk.
- Er is een duidelijke voorkeur voor werkelijkheidsnabije, driedimensionale materialen die tot activiteit uitnodigen.
- De ervaringssituaties zijn voldoende duidelijk gestructureerd.
- De nadruk ligt op het opdoen en verdiepen van ervaringen (doe-werkwoorden).
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Verwante begrippen

ontwikkelingsondersteunend leren, explorerend beleven, zelfstandig spelen, ontmoeten

Beeld

Ervaringssituaties Groot  

VVKBa0 (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. CRKLKO.

Search For a Wiki Page