Loading...
 

Doelgericht

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Aangevuld door Marleen Ost (MO1)
Aangevuld door Ine Callebaut (IC 1)

‍Definitie‍

'Wanneer de leraar doelgericht werkt, is de bestemming duidelijk. Doelen zijn dan ook belangrijke sleutelelementen om een les op te bouwen. Als leraar moet je niet alleen weten waarover de les gaat, maar ook wat je daarmee wil bereiken of nastreven. Doelen kunnen we omschrijven als waardevol en wenselijk geachte gedragsmogelijkheden van leerlingen die hoofdzakelijk het resultaat zijn van het onderwijs in de klas. Doelen die verband houden met het leer- en vormingsproces noemen we leerdoelen.'
Deleu, A. & Wante, D. (2008). Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving. Basisdidactiek voor de leraar lager onderwijs. Mechelen: Plantyn.
afgaand op hetgeen men wil bereiken
www.vandale.nl

Illustratie

Een rijk basismilieu vertrekt bij een goede klasinrichting. De ontwikkelingskansen die van het materiaalaanbod uit gaan kunnen nog versterkt worden door een passende, uitdagende begeleiding. Naargelang de ervaringssituatie die wordt beoogd zal de begeleiding van de kleuteronderwijzer(es) meer of minder sturend zijn.
Als de nadruk wordt gelegd op zelfstandig spelen zal ze (hij) het verloop en de inhoudelijke invulling van het spel vooral door de kleuters laten bepalen, wil ze (hij) echter eerder ontwikkelingsondersteunend leren kansen geven, dan zal haar (zijn) begeleiding duidelijk meer doelgericht zijn (dit wil zeggen in de richting van de door haar gestelde doelen).
Deman, H., Van Keer, F. & Van Renterghem, D. (2011-2012). Rijk en warm basismilieu. Onuitgegeven cursus 1 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Bij de klankmassage-therapie wordt gewerkt volgens een methode die dooronderzoek en ervaring ontwikkeld en aangepast is aan de behoeften van de moderne mens in deze tijd (Peter Hess). Tijdens de behandeling worden zacht aangeslagen klankschalen op en rond het lichaam geplaatst en bewogen. Meestal wordt dit als aangenaam ervaren. De mogelijkheden reiken van ontspanning tot doelgericht gebruik tijdens helings- en therapeutische processen. Een klankmassage is niet alleen een streling voor het oor, maar ook voor lichaam, geest en ziel in zijn totaliteit. De organen krijgen een massage door de opgewekte trillingen. Maar ook het energieveld dat elke mens omringt wordt bewerkt. Blokkades worden los getrild en opnieuw in balans gebracht.Blomme, L., Christiaens, A., Hardyns, L., Ost, M., Rotsaert, L., Staelens, A., Vanhoutte, T., Vandendriessche, T. (2011). Moduleboek zorg op kindniveau. Leuven: Acco.

Verwante begrippen

doel, doelstelling

Laevers, F. Hoe het onderwijs doelgerichter maken in EGO-ECHO jg 5-1.
http://cego.inform.be/InformCMS/custom/downloads/BO_D&P_EGO_ECHO_jr_5-1_-_Onderwijs_doelgerichter_makenred.pdf

Search For a Wiki Page