Loading...
 

Cognitie

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Cognitie slaat op de mentale activiteit die de processen van leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem-oplossen bevat.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitie (19/6/2012)

Cognitie heeft te maken met de opname, verwerking, de opslag en het gebruik van informatie (Hendriksen, 2011).
Het gaat dus over de mentale of verstandelijke processen, ook wel cognitieve processen genoemd van waarnemen, leren, herinneren, denken, interpreteren, herkennen, geloven, problemen oplossen.
In wetenschappelijk onderzoek naar cognitief functioneren wordt gekeken naar hoe mensen kennis...

 • verwerven
  • Hoe neemt een kind informatie op, waar haalt het kennis vandaan? Het kind neemt met de zintuigen iets waar wat zijn aandacht trekt. Dit impliceert ook gevoel: het kind neemt eerder objecten waar die voor zichzelf belangrijk zijn, waar het een gevoel bij heeft. De betekenis van het object is belangrijk. Als het kind iets waarneemt wat hem boeit, zal zijn aandacht er langer op gevestigd blijven. Er ontstaat motivatie.
 • verwerken
  • Met behulp van taal en symbolen kan het kind een ordening aanbrengen. Nieuwe prikkels worden als het ware in een bepaald hokje gestopt.
 • opslaan
  • Wat wordt er onthouden? Hoe wordt er onthouden?
 • toepassen in bepaalde situaties en op bepaalde momenten
  • Welke kennis wordt er aangewend om een probleem op te lossen? Hoe wordt de kennis ingezet?
   • Michaël (4 jaar) kan niet bij de snoepkast, maar heeft toch een manier gevonden om via een stoel en het aanrecht aan een chocoladekoekje te geraken.

Cornelis A. (2012). Cognitieve ontwikkeling deel 1: denkontwikkeling. Onuitgegeven cursus voor 1 BAKO, Vorselaar: KHK.
Primaire bronnen:
Hendriksen, J. (2011). Het verhaal van het kind. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
Lammers et al. (2009) Het jonge kind: groei en ontwikkeling bij kinderen van 4 tot 8 jaar. Heeswijk-Dinther: Uitgeverij Esstede.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie (10/5/2012)

Illustratie

Cognitieve ontwikkeling van de kleuter: De kleuter krijgt een steeds realistischere kijk op de wereld om hem heen. Hij gaat de wereld steeds beter begrijpen. Hij is geïnteresseerd in oorzaak en gevolg en gaat steeds meer vragen stellen over het ‘waarom’ van dingen. Probeer daar altijd zo goed mogelijk antwoord op te geven; het kind wil graag dat je hem en zijn vragen serieus neemt. Bovendien stimuleren de antwoorden hem om verder na te denken.
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kleuter/lichamelijk-sociaal-emotioneel-cognitief (19/05/2012)

Baby's komen ter wereld met een aangeboren vermogen om te denken en de wereld te begrijpen. Dit vermogen ontwikkelt zich tijdens hun groei naar volwassenheid. Bij onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling kijkt men naar hoe kinderen kennis verwerven, verwerken, opslaan en toepassen. De centrale vraag daarbij is welke veranderingen er gedurende die ontwikkeling optreden in het cognitieve functioneren. Ook onderzoekt men welke factoren in het kind zelf verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen. Het gaat dus niet alleen om de vraag hoe de cognitieve ontwikkeling als proces verloopt, maar ook om de vraag: hoe leert een kind?
http://www.kp-kinderopvang.nl/downloads/KP_05_de_cognitieve_ontwikkeling.pdf (19/05/2012)

Verwante begrippen

mentaal, psychisch, kennisverwerving, informatieverwerking, denk- en taalontwikkeling, ontwikkelingsdomeinen (de cognitieve, de psychosociale, de sensomotorische ontwikkeling)

Beeld

Flowerses Kleine Jongen Natuur Cognitie Van De Wereld  
Al handelend en met de zintuigen leren over de natuur.
http://nl.123rf.com/photo_2119299_kind-studies-flowerses-kleine-jongen-natuur-cognitie-van-de-wereld.html (19/6/2012)

Brochure over de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind:
http://www.kp-kinderopvang.nl/downloads/KP_05_de_cognitieve_ontwikkeling.pdf (19/05/2012)

Search For a Wiki Page