Loading...
 

Belevingswereld

Aangemaakt door

Marleen Ost (KHBO)

Aangevuld door C. Van Eyen, KHLeuven, d.d. 10.09. 2012

Definitie

De belevingswereld is datgene wat zich in het kind afspeelt aan gevoelens, wensen, verlangens, gedachten …, als reactie op of in interactie met wat er zich rondom het kind afspeelt.Het is de manier waarop men de wereld beleeft. (Marleen Ost, KHBO)

Verschil tussen leefwereld en belevingswereld: de belevingswereld speelt zich af in de binnenkant van een persoon; de leefwereld situeert zich aan de buitenkant, rond de persoon.

Illustratie

Spreekt de vormgeving aan? Hoewel de vormgeving niet het belangrijkste element is, moet deze wel aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.
Detremmerie, M. & Monstrey, E. (2011). Didactiek van het kleuteronderwijs 2. Didactische principes 2/ICT in de kleuterschool. Leuven: Acco. KHBO

Enerzijds kiezen we materialen die aansluiten bij de behoeftenpatronen van onze kleuters: wat beleven ze nu sterk?, waarmee zijn ze nu bezig?, ..
Anderzijds kunnen de materialen ook inhoudelijk aansluiten bij de interesses van de kleuters.
Voorbeeld:
woordkaarten:

  • de eigen naam staat plots in de belangstelling;
  • de naam van de juf;
  • woorden i.v.m. het thema (vis, vin, aas, ...);
  • woorden uit een bepaald kleuterboek;
  • woorden uit de actualiteit.

Detremmerie, M. & Monstrey, E. (2011). Didactische praktijk. Ontluikende geletterdheid (basistekst). Leuven: Acco. KHBO

Alleen door actief handelend, explorerend, manipulerend bezig te zijn met de dingen om hem heen, leert de kleuter de dingen kennen.
Dit helpt tevens mee aan de motivatie om te leren lezen. Als men dingen waarover iets geschreven staat niet kent of begrijpt, waarom zou men ze dan lezen? Lezen over dingen die je al hebt beleefd of gezien en die al in de belevingswereld zijn ingepast, geeft een grotere motivatie met een bepaalde leesstof verder te gaan.
Wanneer we kinderen in contact brengen met echte ervaringen, brengen we ook een steentje bij tot het scheppen van de belangstelling voor de dingen rond zich. Wie geen belangstelling heeft, heeft ook geen behoefte om te lezen (m.a.w. om iets te weten te komen).
Detremmerie, M. & Monstrey, E. (2011). Didactische praktijk: 2de semester. Ontluikende geletterdheid (basistekst). Leuven: Acco

De belevingswereld van het kind is de wijze waarop het jonge kind omgaat met wat het in zijn leefwereld ervaart: het is de wereld van zijn ideeën en gevoe¬lens (agressie, schaamte, wrok, verliefdheid, angsten), wensen, idealen en van zijn fantasie. In die wereld is veel meer mogelijk dan in zijn leefwereld. De belevingswereld is dus vaak veel ruimer en uitgebreider dan de leefwereld. In zijn belevingswereld kan een kind verre reizen maken, kan het grootse opdrachten aan, kan het zich in de rol van allerlei personages, dieren enz. inleven. De belevingswereld van het jonge kind wordt gevoed vanuit dagelijkse ervaringen in de leefwereld, in het bijzonder vanuit allerlei verhalen (uit boekjes, uit eigen ervaring, ...).
Van Eyen, C. (2012) Taal in module 1.1. De verhaalwereld ontdekken. Onuitgegeven cursus, 1 BAKO, KHLeuven.

Verwante begrippen

leefwereld

Search For a Wiki Page