Loading...
 

Werkvorm

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Didactische werkvormen zijn relatief stabiele patronen van onderwijs-en leeractiviteiten die, in hun onderlinge samenhang, gericht zijn op het bevorderen van leerprocessen en het bereiken van leerresultaten.
http://edict.khlim.be/ao/file/werkvormen.pdf (Didactische werkvormen of onderwijsleeractiviteiten. KHLim Artes.)

Met didactische werkvormen worden relatief stabiele patronen van onderwijs- en leeractiviteiten bedoeld, die in hun onderlinge samenhang gericht zijn op het bevorderen van beoogde leerprocessen en -resultaten.
https://www.kuleuven.be/algdid/

Illustraties

Kleuters doen ervaringen op omtrent balvaardigheid tijdens alle momenten van vrij spel en experimenteren met ballen. We kunnen hen echter ook geleid ontwikkelingskansen bieden. We onderscheiden vier werkvormen: speelse opdrachten, balestafettes, balspelen en werkposten.
Een goede kleuterleid(st)er zorgt voor een gevarieerd aanbod waarbij er zowel aandacht is voor de verschillende basisvaardigheden als voor de verscheidene werkvormen.
Vergaert, S. & Vermassen, E. (2011-2012). Beweging. Onuitgegeven cursus BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

GESCHIKTE DIDACTISCHE WERKVORMEN VOOR EXPLORATIETOCHTEN MET KLEUTERS
Enkele werkvormen nader bekeken
1.2.2.1 Kleuters verkennen zelf
Mogelijke opdrachten :
 Waarnemingsopdrachten : vragen die kunnen beantwoord worden door gebruik te maken van de zintuigen. Wat hoor je? Wat ruik je?...
 Zoekopdrachten : kleuters moeten iets zoeken aan de hand van zoekkaartjes, iets zoeken met een bepaald kenmerk, iets zoeken dat ze mooi vinden… Je vraagt om wat ze zoeken aan te duiden, mee te brengen, te verzamelen…
 Doe-opdrachten : een aspect van de bestemming verkennen door iets te “doen” zoals meten met een touw, stappen tellen, over het grasveld rennen om de grootte ervan te ervaren, een afdruk maken…
 Belevingskansen : Dit zijn opdrachten die aansluiten bij de activiteiten van mensen die in realiteit horen bij de bestemming. Dit kan van alles zijn : • kleuters stappen in de rol van bezoeker, klant, persoon die een beroep uitoefent, beleven wat hoort bij een hobby, ontspanning en recreatie… Als het kan mogen enkele of alle kleuters handelingen uitvoeren. o Vb. voorschrift van dokter afgeven in de apotheek • Kleuters vinden het ook boeiend om naar handelingen te kijken die voor hen te moeilijk, te gevaarlijk… zijn. o Vb. kijken hoe de kapper haar knipt • Om de betrokkenheid te verhogen en de aandacht van de kleuters te behouden kun je vragen om handelingen na te bootsen of uit te beelden.
Coessens, M. (2011-2012). Wereldoriëntatie 4. Vakdidactiek. Onuitgegeven cursus 2 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Verwante begrippen

didactiek, impuls, methodisch-didactisch, groeperingsvorm

Search For a Wiki Page