Loading...
 

Waarden

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden (3/7/2012)

Illustratie

In de christelijke geloofsleer ligt achter de concrete normen de waarde van de liefde. Het gaat dan om de liefde tot God en de liefde tot de naaste mens. De belangrijkste waarde in het wegverkeer vinden veel mensen veiligheid. In de samenleving kan worden gedacht aan leefbaarheid en betrokkenheid.
In de psychologie kent men tal van persoonlijke waarden, zoals bezit, eenvoud, flexibiliteit, gehoorzaamheid, gezondheid, integriteit, kennis, macht, onafhankelijkheid, schoonheid, succes, toewijding en waardering.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden (3/7/2012)

Zich inzetten voor waarden die zichtbaar en tastbaar gemaakt kunnen worden door kleuters (bijvoorbeeld eerlijk zijn, zorgen voor anderen, zorg dragen voor materialen, geweldloosheid, respect voor anderen, dankbaarheid, respect voor de natuur, vriendschap, dienstbaarheid)
VVKBAO (2002). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool.

Verwante begrippen

normen
Het verband tussen normen en waarden:
Wanneer een norm gerechtvaardigd moet worden, dan wordt uiteindelijk een beroep gedaan op een of meer waarden. Als de norm dat men zich aan de maximumsnelheid moet houden verdedigd wordt, dan worden waarden als veiligheid en verantwoordelijkheid als legitimatie gebruikt.
Uit één waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid, die onderling zelfs kunnen botsen. De waarde 'respect voor het menselijk leven' impliceert voor sommigen dat geweld onder geen voorwaarde is toegelaten, anderen vinden dat wettige zelfverdediging daarmee te verenigen valt, nog anderen oordelen dat het bewust doden van mensen tijdens oorlogshandelingen met die waarde overeenstemt.

zingeving, levensbeschouwing

Beeld

Afbeelding 1
Waardenwolk
http://www.mentaalvitaal.nl/tools-en-therapie/ontdek-je-waarden (4/7/2012)

Opmerkingen

Fr/Eng

 

Search For a Wiki Page