Loading...
 

Schoolrijpheid

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Schoolrijpheid is de fase waarin een kind rijp is om naar school te gaan. In de tweede betekenis gaat schoolrijpheid over de fase waarin een kleuter rijp is om naar de lagere school te gaan. Het schoolrijpe kind heeft een zeker ontwikkelingsniveau bereikt voor verschillende vaardigheden die nodig zijn bij het schools leren. Deze vaardigheden zijn motorisch, cognitief, taalvaardig, sociaal en emotioneel van aard.
http://www.katho.be/download/zorgrugzak-de%20stap%20naar%20de%20lagere%20school.pdf (14.09.12)

Illustraties

Schoolrijpheid is meer dan alleen lezen, tellen en schrijven. Wat je kind met zijn lichaam kan, zijn motorische ontwikkeling, mag je niet uit het oog verliezen. En ook hoe het zich voelt, het emotionele, mag je niet vergeten. Klaar zijn voor het eerste leerjaar draait om kennen, kunnen, voelen én willen.
http://www.klasse.be/ouders/12226/schoolrijp-interview-met-marc-litiere/ (14.09.12)

Het moment van schoolrijpheid ligt voor elk kind anders, maar algemeen kunnen we het situeren tussen de leeftijd van vijf en zeven jaar. Sommige kleuters zijn dus schoolrijp op vijf jaar, anderen pas op zeven. Sommige kleuters evolueren continu, anderen dan weer sprongsgewijs met stagnerende tussenfasen.
http://www.katho.be/download/zorgrugzak-de%20stap%20naar%20de%20lagere%20school.pdf (14.09.12)

Verwante begrippen

ontwikkelingsniveau, ontwikkelingsproces, zone van de naaste ontwikkeling

http://www.klasse.be/ouders/12226/schoolrijp-interview-met-marc-litiere/
http://www.klasse.be/ouders/12218/gedaan-met-spelen-naar-het-eerste-leerjaar/
http://www.katho.be/download/zorgrugzak-de%20stap%20naar%20de%20lagere%20school.pdf
Litière, M. (2008). Juf, mag ik overvaren. Tielt: Lannoo.

Search For a Wiki Page