Loading...
 

Preventie

Aangemaakt door

Marleen Ost

Aangevuld door Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.
Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie (22 juni 2012)

Op een systematische manier nagaan hoe elk van de leerlingen het maakt op leer- en ontwikkelingsvlak, m.i.v. het sociaal-emotionele, het motivationele en de vakoverstijgende competenties.
Daarop worden interventies gebouwd zodat:
enerzijds de basisaanpak beter aansluit bij het profiel en de noden van de klasgroep
– preventieve maatregelen –
en anderzijds ook de zorgenleerlingen ondersteuning op maat krijgen
– remediërende tussenkomsten.
http://www.cteno.be/gok/iframe/opstart_preventie_en_remediering_basis.pdf (geraadpleegd op 23.08.12)

Illustratie

Voorbeelden

Preventie kan medisch of psycho-sociaal (als methodiek naast individuele hulpverlening, samenlevingsopbouw en groepswerk) toegepast worden. Meestal wordt preventie gebruikt in medische zin en heeft het tot doel om ziekten te voorkomen, maar er zijn ook andere voorbeelden :
•Een correct gebruikt condoom dat tijdens de seks heel blijft, zal de overdracht van hiv verhinderen, omdat het virus niet door de latex condoom kan dringen.
•Een fietsband kan men vullen met een vloeistof die een ontstaand gat onmiddellijk kan dichten. Zo voorkomt men een platte band.
•Een paraplu meenemen als men het huis verlaat, ook als de zon schijnt. Indien het gaat regenen, kun je de paraplu gebruiken om te voorkomen dat de regen je (te) nat maakt.
•Geld sparen / lenen. Indien je genoeg geld spaart, voorkom je schulden; je kunt de rekeningen betalen met gespaard geld. Heb je snel geld nodig maar heb je dat niet, dan kun je tevens geld lenen om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat (door je schuldeisers te kunnen betalen). Het is dan belangrijk dat je goed overleg pleegt bij het sparen en lenen, want dit moet je altijd naar draagkracht doen.
•Tanden poetsen biedt preventie tegen cariës.
•Sloten. Hiermee voorkomt men inbraak in bijvoorbeeld een huis of een bedrijfspand.
•Een geoefende ademhalingstechniek werkt preventief tegen allerlei stemkwalen.
•Een defensieve rijstijl voorkomt veel accidenten ten gevolge van verkeersfouten van anderen. Defensief verkeersgedrag wil zeggen dat men de intentie van andere weggebruikers inschat voordat men de eigen geplande handeling doorvoert.
•Veilig bouwen en goed onderhoud van woningen en panden of veilig versieren van kroegen behoort tot de brandpreventie. Voor een nadere beschouwing van preventie in het kader van brandveiligheid wordt verwezen naar de pagina "brandweer".
•Het uitvoeren van de hielprik bij pasgeborenen stelt de arts in staat om een aantal ziekten vroegtijdig te ontdekken en de nodige maatregelen te kunnen nemen bij vastgestelde ziekten.
•Werkwijze van de politie, door preventief te werken kan criminaliteit voorkomen worden. Nemen ook deel aan buurtpreventie.
•Het toedienen van medicijnen of vitamine ter voorkoming van ziektes. Vaak wordt dan de term 'profylaxe' gebruikt. Voorbeeld is het toedienen van vitamine D of het toedienen van acetylsalicylzuur als trombocytenaggregatieremmer.

Onderverdeling

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Bijvoorbeeld: tandenpoetsen voorkomt cariës (gaatjes). Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan stellen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: borstkankerscreening voor het snel opsporen van borstkanker, zodat deze nog behandelbaar is en de persoon niet hoeft te overlijden ten gevolge van deze kanker.

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen van een patiënt met suikerziekte opdat deze minder kans heeft op schade aan het netvlies (wat veel voorkomt bij mensen met suikerziekte).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie (22 juni 2012)

Vertrekpunt: goed zicht op de klasgroep
Preventie: Gericht werken aan positief school- en klasklimaat
Uitbouwen differentiatie (niveau + tempo + …)
Bevorderen zelfstandigheid en zelfsturing
Werkelijkheidsnabij uitwerken van inhouden
Bevorderen actieve participatie
Werken met heterogene groepen
PREVENTIE
= uitbouwen van soepele klasorganisatie (Hoekenwerk, contractwerk, projectwerk, atelierwerk, kringgesprekken, coöperatieve werkvormen…
= Klaswerking voortdurend aanpassen ifv de klasgroep, ifv. bepaalde noden

http://www.cteno.be/gok/iframe/opstart_preventie_en_remediering_basis.pdf (geraadpleegd op 23.08.12)

Verwante begrippen

zorgbreedte, zorgverbreding, remediëring, kansengelijkheid

Beeld

Opmerkingen

Fr/Eng

 

Search For a Wiki Page