Loading...
 

Observeren

Aangemaakt door

Astrid Cornelis (KHK)

Definitie

Observeren komt van het Latijnse ‘observare’ , wat betekent: ‘op iets letten’. Iemand (een kind, een groep kinderen…) observeren betekent het gedrag van deze persoon doelgericht, nauwkeurig, systematisch en objectief waarnemen; het waargenomene beschrijven en vastleggen (registreren).
Daarna kan je dat wat je hebt opgeschreven gaan ordenen en interpreteren (evalueren, conclusies eruit trekken, betekenis van gedragingen nagaan). Dit alles met het oog op het doelgericht handelen.
Francken L., Peeters E., & Van Den Bergh I. (2011). Pedagogisch-didactische vorming deel 1: leren observeren. Onuitgegeven cursus voor 1 BAKO. Vorselaar: KHK.

Observeren is gericht waarnemen: d.w.z. selectief, maar wel zo volledig mogelijk in functie van een bepaald doel waarnemen.
Petit, A. & Van Audenrode,R. (2006). Persoonlijk en professioneel ontmoeten: een theorie over relationele en communicatieve vaardigheden, p. 24. Antwerpen: Garant.

Illustratie

Als leerkracht is het heel belangrijk om te kijken en te observeren en zo in de spelen op wat je ziet en te voldoen aan de behoefte van de
kleuters. Zo moet er ook voldoende uitdaging in de opdrachten zitten.
...
Iedere les begint met experimenteren, de leerkracht moet tijd vrij maken om de kinderen te
laten kennismaken met het materiaal. Ze mogen ermee spelen waardoor ze allerlei
eigenschappen en mogelijkheden van het materiaal ontdekken. Hoe kan ik die ballon in
de lucht houden? Kan ik dit al liggend? Als leerkracht moet je hier voldoende aandacht
aan besteden. Voor de leerkracht is dit ook een belangrijk moment om te observeren. Je
krijgt een idee van de beginsituatie en je ziet wat de kleuters al of nog niet kunnen. Zo
kun je het verdere verloop van de les inschatten en gaan bepalen.
Van Genechten M. (2007). De motorische ontwikkeling stimuleren bij 5-jarige kleuters via bewegingslessen met klein materiaal. Eindwerk lerarenopleiding lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie. Leuven: KHLeuven. Gevonden op http://doks.khleuven.be/ (3/7/2011)

Verwante begrippen

breed observeren

Beeld

Observeren  

http://users.telenet.be/clercqsje/Diagnose.html

Search For a Wiki Page