Loading...
 

Methodisch-didactisch

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)
Aangevuld door C. Van Eyen, KHLeuven, d.d. 10.09. 2012

Definitie

Onder methodisch-didactische basisprincipes verstaat men een reeks van vuistregels waarmee leerkrachten voortdurend rekening moeten houden. Zij bieden zinvolle aanwijzingen voor het handelen in de alledaagse praktijk. De meeste basisprincipes zijn het resultaat van eeuwenlange onderwijservaring. Ze zijn in de praktijk gegroeid en later van een wetenschappelijke fundering voorzien (J. Tielemans, 1993). Tot de zes basisprincipes behoren:
(1) aanschouwelijkheid, (2) actief leren, (3) belangstelling, (4) individualisatie en differentiatie, (5) integratie en (6) geleidelijkheid. Voor een toelichting op deze principes volstaan we met een verwijzing naar de didactische handboeken.
http://www.verwonderenenontdekken.nl/site/mc/1/12/3769/200/studielandschap/hyperindex+studietraject/2+kernvragen.html (geraadpleegd op 23.08.12)

Illustraties‍

Methodisch-didactisch handelen
Eerste jaar : gaat in interactie met kleuters, heeft aandacht voor talige interacties, geeft impulsen voor betrokkenheid, met aandacht voor actief kleutergedrag, succeservaring en zelfstandigheid van de kleuters, duidelijke vraagstelling en opdrachtformulering, correct methodisch-didactisch verloop, inhoudelijk uitgediept.
Tweede jaar : + werkt op niveau, realiseert inhoudelijke begeleiding van de zelfstandige activiteiten, benut ontwikkelingskansen, bevordert actief kleutergedrag.
Derde jaar : + gaat flexibel om met het geplande methodisch-didactisch verloop.
Bertrands, E. en Polling, M.(red). (2011-2012) Beoordelingsformulier stage 1, 2 en 3 BAKO. Onuitgegeven document, BAKO, KHLeuven

Verwante begrippen

didactiek, impuls, werkvorm

Search For a Wiki Page