Loading...
 

Leefwereld

Aangemaakt door

Marleen Ost (KHBO)

Aangevuld door Cathérine Van Eyen, KHLeuven, d.d. 10.09. 2012
Aangevuld door Astrid Cornelis, KHK

Definitie

De leefwereld is datgene wat zich rond het kind afspeelt. (Marleen Ost, KHBO)
De leefwereld is het milieu (ook sociaal) waarin een kind opgroeit. De leefwereld waarin kinderen opgroeien, bepaalt vaak hun interesses. Kinderen zijn echter unieke personen die allemaal verschillend reageren op dezelfde invloeden. Kinderen verschillen dus, ook al komen ze uit eenzelfde milieu en ook al zijn ze ongeveer even oud.
Heyselberghs C. (2011). Didactisch atelier. Onuitgegeven cursusmateriaal voor 1 BALO. Vorselaar: KHKempen.

Leefwereld en belevingswereld

Verschil tussen beide: de belevingswereld speelt zich af in de binnenkant van een persoon; de leefwereld situeert zich aan de buitenkant, rond de persoon

Illustratie

Leefwereld

Het verband tussen leerkracht en betrokkenheidsscore moet echter op één punt gerelativeerd worden. Men kan zich immers voorstellen dat de samenstelling van de klas (de kleuters) ook mee bepalen of een leerkracht hoge betrokkenheidsscores kan realiseren. Kinderen die vanuit hun vorige ervaringen (inclusief de opvoeding thuis) tot exploratieve, initiatiefrijke wezens zijn uitgegroeid, zullen makkelijker tot betrokken activiteit komen dan kinderen die weinig speelkansen, een weinig responsieve omgeving en een emotioneel belastende leefwereld als achtergrond hebben.
Detremmerie, M. & Monstrey, E. (2011). Didactiek van het kleuteronderwijs 2. Didactische principes 2/betrokkenheid en welbevinden. Leuven: Acco.

Het is belangrijk om het thematisch werken (leerinhouden clusteren rond realistische thema’s uit de leefwereld van het kind) van de kleuterschool zo veel mogelijk door te trekken in het eerste leerjaar.
Detremmerie, M. & Monstrey, E. (2011). Opvoedkunde en psychologie 2: psychologie van de kleuter/schoolrijpheid en leervoorwaarden. Onuitgegeven cursus voor XX BAKO.Brugge: KHBO.

Onder de leefwereld van het kind verstaan we de zeer concre­te werkelijkheid die hem omringt, de wereld waarin hij materieel leeft: zijn gezin, zijn buurt, de school, de sport-, muziek, ... jeugdvereniging. Elk van deze 'omgevingen' kan in verschillende mate 'ervaringsmogelijkheden' aan het kind bieden.
B.v. - een ervaringsarm/-rijk gezin (weinig of geen/veel communicatie, geen/voldoende stimulerend speelgoed, geen/voldoende ondernemingsgezindheid…);
- een ervaringsarme/-rijke kleuterklas (al dan niet verrijkte en steeds aangepaste hoeken, al dan niet intense belevingen met 'echt' materiaal …) Aan de leefwereld van het jonge kind 'thuis' kan je als leerkracht niet zoveel veranderen; in de klas kan je wel een rijkdom aan ervaringsmogelijkheden aanbieden.
Van Eyen, C. (2012) Taal in module 1.1. De verhaalwereld ontdekken. Onuitgegeven cursus, 1 BAKO, KHLeuven.

Verwante begrippen

belevingswereld

astridcornelis Aug 20, 2012

http://www.hjk-online.nl/assets/documentenservice_zen/hjk/archief/2010/10_juni_2010/jrg37_nr10_juni2010_B.van_Oers_Tussen_leef_en_belevingswereld_pag_7_10.pdf

Search For a Wiki Page