Loading...
 

Keuzeproces

Aangemaakt door

Marleen Ost

Definitie

De kleuters mogen kiezen in welke hoek ze spelen. Het komen tot een beslissing noemen we het keuzeproces. (Tina Depoorter)
Hdet keuzeproces is dus de manier waarop kleuters komen tot het maken van een weloverwogen keuze uit het gepresenteerde aanbod van activiteiten door de kleuteronderwijzer(es). Dit omvat vaardigheden zoals het keuze-aanbod juist interpreteren en onthouden, rekening houden met regels zoals het maximum aantal toegelaten kleuters per activiteit (niet voor de allerjongsten), voorkeuren laten blijken, prioriteiten hierin stellen.
http://www.wij-leren.nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling-2.php

Illustratie

Keuzeproces begeleiden:
- Zorgen voor een overzichtelijke klasinrichting.
- Een herkenbaar dagschema hanteren.
- Keuzemogelijkheden duidelijk voorstellen.
- (Visuele) hulp- en controlemiddelen aanreiken.
- Aantrekkelijke keuzemogelijkheden voldoende keren aanbieden.
- Duidelijke doch niet te beperkte grenzen stellen.
- De kleuters wegwijs maken in de klas en de klasgewoonten.
- De klas in de loop van het schooljaar geleidelijk aan verrijken.
- Kunnen aanvaarden dat (o.m. jongere) kleuters (nog) niet gericht kunnen kiezen.
- Kansen bieden tot succeservaring.
- Helpen verwerken van onderliggende spanningen of problemen.
- Het keuzeproces stap-voor-stap begeleiden.
- Voorzichtig beschrijven hoe en waarvoor een kleuter kiest.
- Het klasmilieu aanpassen aan het niveau en de interesse van de kleuters of van enkele kleuters.
- Observeren om de betrokkenheid te verhogen.
http://www.debasisduffel.net/KS-Stationsstraat/sites/default/files/1.25%20kiezen%20en%20plannen_0.pdf

In het licht van een organisatievorm waarin kinderen keuzes kunnen maken is een klasruimte in hoeken verdeeld onontbeerlijk. Kiezen kan een moeilijke zaak zijn: wat kiezen en waaruit? Een breed aanbod, geordend in hoeken, vergemakkelijkt het keuzeproces. Iedere hoek heeft zijn specifieke inrichting en uitrusting zodat hij ook als dié hoek herkenbaar is. Dat maakt de klas overzichtelijk. De kleuters zien hierdoor beter de keuzemogelijkheden. De hoeken vormen een directe uitnodiging tot spontaan spel, indien de interesse ervoor aanwezig is.
Laevers, F. en Depondt, L., (2004) Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers, p. 50

Verwante begrippen

vrij spel, hoek

Search For a Wiki Page