Loading...
 

Groeperingsvorm

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Per leerdoel bepaalt de leraar of het aangewezen is de leerlingen klassikaal, in groepjes of individueel te laten werken. Deze groepering zal enerzijds afhangen van de mate waarin gedifferentieerd moet worden, maar anderzijds ook van de affectieve doelstellingen die men wil bereiken.
Standaert e.a. (2006). Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven: Acco.

Illustraties

Groepering van de leerlingen
Activiteiten die zich goed lenen tot klassikaal werken zijn onder meer: introductie van een les, demonstratie, excursie, luisteren naar richtlijnen, spel, dramatisering, planningsactiviteiten, luisteren naar een lezing, film, videao, televisie.
Activiteiten die zich goed lenen tot werken in groepjes zijn onder meer: uitwisselen van informatie, brainstorming, oefenen per twee, hoekenwerk, verwerken van leerstof, gevoelens ervaren, remediëren, enzovoort.
Activiteiten die zich goed lenen tot individueel werken zijn onder meer: individueel oefenen, memoriseren, experimenteren, observeren, hoekenwerk, uitbreidingsopdrachten verwerken, enzovoort.
Standaert e.a. (2006). Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven: Acco.

Didactische werkvormen en groeperingswijzen: Hoe ga ik onderwijzen? Hoe groepeer ik de leerlingen?
De waarde van een bepaalde werkvorm hangt samen met de keuze van de doelstellingen, de beginsituatie en de aard van de leerinhoud. Wil je de aandacht van de leerlingen behouden, zorg dan voor voldoende variatie in didactische werkvormen.
Hoe de leerlingen gegroepeerd worden is deels het gevolg van de gekozen werkvorm. Werken de leerlingen individueel? Werken de leerlingen per twee? Geen de leerlingen in groep in de hoeken werken? Verloopt de aanbreng van de leerinhoud klassikaal?
Bogaerts, H. & Borzée, M. (2006). Inleiding tot de didactiek voor toekomstie leerkrachten lager onderwijs. Leuven: Acco.

Verwante begrippen

klasmanagement, werkvorm, differentiatie

Search For a Wiki Page