Loading...
 

Doel(stelling)

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Doelen kunnen we omschrijven als waardevol en wenselijk geachte gedragsmogelijkheden van leerlingen die hoofdzakelijk het resultaat zijn van het onderwijs in de klas. Doelen die verband houden met het leer- en vormingsproces noemen we leerdoelen.
In de klas bereikt de leraar doelen die de overheid opstelt of streeft hij ze na. We kunnen onderscheid maken tussen ontwikkelingsdoelen (opgesteld door de Vlaamse gemeenschap) en leerplandoelen (meestal opgesteld door de koepels van de inrichtende machten).
Deleu, A. & Wante, D. (2008). Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving. Basisdidactiek voor de leraar lager onderwijs. Mechelen: Plantyn.

Illustratie

Via zinvolle en veelzijdige activiteiten worden algemene doelen nagestreefd. Ze zijn altijd richtinggevend voor de wiskundige activiteiten die de leerkracht organiseert. Algemene doelen vormen de criteria voor de keuze van specifieke doelen en activiteiten.
De leerkracht streeft deze algemene doelen voortdurend na. Hij/zij kan niet bij iedere activiteit deze doelen betrekken maar bij een geheel van activiteiten moet dat wel het geval zijn. Deze doelen worden over een langere periode bereikt. Van in het kleuteronderwijs geeft de leerkracht een belangrijke aanzet door kleuters kansen te geven fundamentele ervaringen op te doen met wiskundige oriëntatie en initiatie Veelal zijn die algemene doelen van wiskundeonderwijs geïntegreerd in meer algemene doelen van het basisonderwijs zoals denkontwikkeling en attitudevorming.
Merckx, A. (2012). Denkontwikkeling en wiskunde. Onuitgegeven cursus XX BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Verwante begrippen

doelgericht

Search For a Wiki Page