Loading...
 

Didactiek

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Zie ook werkvorm

Definitie

Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezig houdt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Didactiek

Illustraties

KERNVRAGEN BINNEN HET DIDACTISCH HANDELEN
Bij het nadenken, voorbereiden en reflecteren tijdens en na het lesgeven stel je je steeds een aantal basisvragen. Dit is nodig als je zicht wil blijven houden op het didactisch handelen.
Tot welke basisvragen komen we?
- Wat wil ik bereiken?
- Waarvan vertrek ik?
- Wat is mijn inhoud?
- Hoe ga ik het aanpakken? Hoe ga ik de leerlingen groeperen?
- Hoe gaan de leerlingen leren?
- Welke materialen heb ik nodig en hoe ga ik het organiseren?
- Wat heb ik bereikt?
Borzée, M. en Bogaerts, H. (2010). Inleiding tot de didactiek voor toekomstige leerkrachten lager onderwijs. Leuven: Acco.

Verwante begrippen

didactisch proces

didactische aanpak

werkvorm

impuls

methodisch-didactisch

Search For a Wiki Page