Loading...
 

Communicatie

Aangemaakt door

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

Communicatie is de overdracht van informatie tussen mensen, dieren of dingen. Het signaal van de communicatie wordt van de zender naar de ontvanger overgebracht. Een signaal kan ook door meerdere ontvangers worden ontvangen.
Communicatie vindt plaats via een medium, zoals klank, lichaamstaal, geur of tekensystemen. Wanneer de communicatie plaatsvindt via beelden, dan spreekt men van visualisatie. Voorbeelden hiervan zijn diagrammen, pictogrammen en kaarten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie (geraadpleegd op 23.08.12)

Illustratie

Bij de dimensie 'gevoeligheid voor de beleving' gaat het om de mate waarin de leer-kracht in haar interacties met de kinderen gevoelig is voor hun emotionele noden. We onderscheiden hier zes rubrieken.
• Respect
De kinderen openen bij het binnenkomen van de klas zelf het gesprek. Ze communiceren spontaan met de leerkracht. Er is contact. De spontane communicatie door de kinderen is de vrucht van een goede relatie van de leerkracht met de kinderen. Ze ziet de kinderen als evenwaardig, ze worden voor vol aanzien en worden voortdurend uit¬genodigd om te vertellen.
Kernvragen :
 Drukt de opstelling van de leerkracht tegenover de kinderen respect en gelijkwaardigheid uit ?
 Benadert de leerkracht de kinderen als evenwaardige personen ? Neemt ze hen ernstig ?
• Aandacht
De juf merkt op dat Sylvia een nieuwe trui draagt. Ze zet zich op ooghoogte en toont haar interesse. Voor Sylvia geeft dat het gevoel erbij te horen. De juf merkt haar op en zet haar even in het middelpunt van de belangstelling.(…)
• Affectie (…)
• Bevestiging (…)
• Duidelijkheid (…)
• Begrip (…)
Deman, H., Van Keer, F. & Van Renterghem, D. (2011-2012). Rijk en warm basismilieu. Onuitgegeven cursus BAKO 1. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Verwante begrippen

interactie

Search For a Wiki Page