Loading...
 

Betrokkenheid

Aangemaakt door 

Ine Callebaut (KAHO)

Definitie

'Betrokkenheid' verwijst naar de intensiteit van de activiteit, concentratie, een 'opgeslorpt zijn', het voluit gaan in, gedreven zijn, het plezier beleven aan exploreren, waarbij het kind zich aan de grens van het eigen kunnen beweegt. Betrokkenheid is met al die eigenschappen samen dé meest directe aanwijzing voor het zich voltrekken van ontwikkelingsprocessen.
Deman, H., Van Keer, F. & Van Renterghem, D. (2011-2012). Rijk en warm basismilieu (RWB 1). Onuitgegeven cursus 1 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Betrokken activiteit is geconcentreerd, aangehouden en tijdvergeten bezig zijn, waarbij de kleuter geboeid is, zich ten volle engageert, zich openstelt, intens waarneemt, een grote mate van energie vrijmaakt en een sterke voldoening ervaart.
VVKBaO (2000). Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. Brussel: CRKLKO.

Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen / lerenden zich bevinden wanneer ze op een intense manier met iets bezig zijn.
We merken het aan hun hoge concentratie, een opgeslorpt, tijdvergeten bezig zijn.
Hun handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit.
Ze zijn heel aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft en stellen zich open op.
Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven.
De enorme voldoening die ze daarbij ervaren vloeit voort uit de bevrediging van hun exploratiedrang: het genieten van greep krijgen op de werkelijkheid.
Betrokkenheid komt alleen voor in het smalle gebied tussen 'al kunnen' en 'nog niet kunnen'. Kinderen bewegen er zich aan de grens van hun mogelijkheden.
Betrokkenheid is met al die kenmerken samen dé conditie bij uitstek voor het realiseren van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.
www.cego.be (geraadpleegd op 23.08.12)

Illustraties

‍‍Betrokkenheid‍‍ is een toestand waarin kinderen zich bevinden wanneer ze op een intense manier met iets bezig zijn. We merken het aan hun hoge concentratie, een opgeslorpt, tijdvergeten bezig zijn. Hun handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit. Ze zijn heel aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft, stellen zich open op. Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven. De enorme voldoening die ze daarbij ervaren, vloeit voort uit de bevrediging van hun exploratiedrang: het genieten van greep krijgen op de werkelijkheid. Betrokkenheid komt alleen voor in het smalle gebied tussen 'al kunnen' en 'nog niet kunnen'. Kinderen bewegen er zich aan de grens van hun mogelijkheden. Betrokkenheid is met al die kenmerken samen dé conditie bij uitstek voor het realiseren van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.
Betrokkenheid is een bepaalde wijze van ervaren. Het is een bijzondere toestand waarin een mens zich bevindt. Csikszentmihayli spreekt in die zin van 'the state of flow'.
Deman, H., Van Keer, F. & Van Renterghem, D. (2011-2012). Rijk en warm basismilieu (RWB 1). Onuitgegeven cursus 1 BAKO. Aalst: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Verwante begrippen

welbevinden

krachtige leeromgeving

Beeld

Betrokkenheid  

http://www.cteno.be/gok/iframe/opstart_preventie_en_remediering_basis.pdf

Betrokkenheid en welbevinden: http://www.leraar24.nl/video/624
Betrokkenheid van kinderen (Kind & Gezin): http://www.youtube.com/watch?v=ibjW5rUwqxM

Engels

involvement

Search For a Wiki Page