Loading...
 

Beeldtaal

Aangemaakt door 

Marleen Ost (KHBO)

Aangevuld door C. Van Eyen, KHLeuven, d.d. 10.09. 2012]

Definitie

Beeldtaal is een taalachtige constructie, waarbij beelden en beeldelementen communicatie mogelijk maken. Beelden en de interpretatie ervan zijn, net als geschreven of gesproken taal, tijds- en cultuurgebonden. Beelden geven boodschappen door: informatieve, wetenschappelijke, culturele, promotionele, propagandistische enzovoort. Visuele producten gebruiken de beeldtaal in de schilderkunst en fotografie, in de architectuur en grafische vormgeving, in de popmuziek, de decorbouw, het beeldhouwkunst, de tekenfilm, film, in het strip en de cartoon, in de mode, dans en theater.

Het begrip beeldtaal heeft meerdere betekenissen, sommigen zien het begrip vrij breed, anderen interpreteren het enger:
•Volgens Van Dale is het een "taal die door beelden wordt uitgedrukt". In deze communicatie neemt een symbool of afbeelding de plaats in van een tekst of de spreektaal.
•Anderen zien het als een karakteristieke stijl van een kunstenaar, een kunstgezelschap of in een kunststroming.

Beelden zijn op verschillende manieren te interpreteren. Niet dat een oneindig aantal interpretaties mogelijk is, maar afhankelijk van de voorkennis, de cultuur of de tijd worden beelden anders begrepen. De beeldmaker kan dingen, omgevingen of mensen ongewoon in beeld brengen, een wijze die niet strookt met ons ‘natuurlijk’ kijken. De beeldtaal wordt uitgelegd en bestudeerd door wetenschappen zoals de waarnemingspsychologie, de kleurenleer, de kunstgeschiedenis, de cinematografie en de esthetica.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldtaal (27.04.2012)

Illustratie

Het is een misverstand dat beeldtaal alleen maar over beelden gaat. Een grafiek is onleesbaar zonder verklarende teksten en cijfers bij de assen. Vrijwel elke infographic heeft behoefte aan verklarende woorden, zinnen en tekstblokken om 'de kijker' de weg te wijzen. Zonder een bijschrift wordt een foto veelal niet meer dan zomaar een plaatje. Visuele communicatie is daarom integratie van beelden en beeldelementen (visuele elementen) en woorden (verbale elementen) tot één communicatie-eenheid (Horn, 1999)
Van Den Brock, J., De Jongh, J. e;a. (2010). Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers. Boom : Lemma Uitgevers.

Kinderboekenweek 2010 De Grote Teken Tentoonstelling-beeldtaal in kinderboeken. Kinderboeken stimuleren de fantasie en ‘verbeelding’ van kinderen.De 56st editie van de kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober 2010. In haar prentenboeken is de beeldtaal voor het jonge kind uitgewerkt in sfeervolle schilderingen. In de presentatie over haar leesboeken maakt de schrijfster de beeldtaal toegankelijk door met vragen de fantasie van de kinderen aan te spreken, in drama het verhaal door de kinderen te laten uitspelen en met de ‘meezingliedjes’ die ze op de met gitaar begeleid over haar themaboeken.
http://www.evelienvandort.nl/kinderboekenweek2010.htm (14.02.2013)

Verwante begrippen

geletterdheid

symbool

Search For a Wiki Page